Земеделските производители са изправени пред „голям удар“ върху печалбите тази година

Земеделските стопани са изправени пред „голям удар“ върху печалбите тази година след шест месеца на изключително влажно време, ниски цени и падащи нива на субсидиите, показват нови данни от изследване на аграрни икономисти във Великобритания.

Прогнозният нетен марж – който е еквивалент на печалбата преди наем и финансиране – за средно представящ се бизнес с комбинирани среднодобивни култури за реколта 2024 е спаднал до £80/ha.

Това е с 60% по-ниско в сравнение с 2023 г., която сама по себе си беше година, в която нетните маржове спаднаха значително спрямо предходните няколко години поради високите разходи за суровини.

Въпреки че променливите разходи са намалели тази година, главно поради по-ниските цени на торовете, приходите от продажби на култури се очаква да намалеят спрямо нивата от 2023 г. поради очакваните по-ниски добиви и цени.

Данните са част от ревизираните прогнози на Strutt & Parker за рентабилността на реколтата за 2024 и 2025 г., за да покажат финансовото въздействие на влажното време, промените в цените на суровините и постепенното премахване на субсидиите във Великобритания.

Анализът предполага, че производителите са успели да засеят пролетни култури на всяка незаета от зимни култури площ, но в някои райони дори това се е оказало невъзможно.

Джонатан Армитидж, ръководител на земеделие в Strutt & Parker, заяви, че въздействието на времето се усеща навсякъде.

„Някои райони очевидно са по-силно засегнати от други и различните видове почви също ще окажат влияние, така че в този смисъл рентабилността на стопанствата е донякъде лотария с пощенски кодове“, каза той.

„Дори когато прилагаме сценарий „най-добър случай“, нашият анализ сочи тревожно ниски нетни маржове за средно представяща се ферма за реколта 2024 г., като се има предвид нивото на риска.“

Прогнозният нетен марж на Strutt & Parker за по-високоефективен бизнес с комбинирани високодобивни култури е много по-висок – £ 271 / ха – въз основа на предположението, че те ще постигнат по-високи добиви и с по-ниски фиксирани разходи от средното.

Тази цифра обаче все още е значително по-ниска от базовата стойност на компанията за 2021 г., когато нетният марж беше £622/ха.

Ако приемем, че сеитбооборотът и добивите се върнат към по-нормални нива за реколта 2025 г., тогава нетният марж се очаква да нарасне до £ 214 / ха за средно представяща се ферма и £ 449 / ха за ферма с по-високи резултати.

Армитидж отбеляза, че изследванията често отчитат само най-добре представящите се бизнеси, които се ръководят и наемат хора, които имат нагласа за промяна и внимание към детайлите.

„Това послание е по-важно от всякога в настоящата бизнес среда“, обясни той.

„Важно е и активното управление на риска, което дава възможност на производителите да направляват бизнеса си  и да се предпазят от най-лошите ефекти на изключителната волатилност на пазарите.“

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X