За 20 години площта с картофи в ЕС е намаляла наполовина

По-голямата част (73,1%) от реколтата от картофи в ЕС през 2020 г. идва от 5 държави-членки: Белгия, Германия, Франция, Холандия и Полша. В същото време площите картофите и обемът на производството им в ЕС непрекъснато намаляват.

През 2020 г. картофи са отглеждани на 1,7 милиона хектара в ЕС-27 – 1,7% от цялата обработваема земя в ЕС. Този дял е значително по-висок в Холандия (16,3% от цялата обработваема земя), Белгия (11,3%) и Малта (7,5%).

Около три четвърти (76,8%) от площите с картофи в ЕС през 2020 г. са концентрирани само в шест държави-членки: Полша (21,6%), Германия (16,5%), Франция (12,9%), Румъния (10,0%), Холандия (9,9%) и Белгия (5,9%).

Площта на картофите в ЕС непрекъснато намалява. Между 2000 и 2020 г. площта е намаляла почти наполовина, сред основните страни производителки, Полша (-71,3%) и Румъния (-41,4%) са отбелязали особено рязък спад. Има обаче някои изключения – увеличаване на площите с картофи във Франция (по-специално от 2015 г.), Белгия (особено след 2009 г.) и Дания (също от 2015 г.).

През 2020 г. в ЕС са събрани 55 млн. тона картофи, което е с около една четвърт (-27,4%) по-малко в сравнение с 2000 година.

Производството на картофи в ЕС през 2020 г. възлиза на 55,3 милиона тона. Германия е най-големият производител на картофи в ЕС през 2020 г. (11,7 милиона тона, 21,2% от общия брой за ЕС), пред Полша (16,4%), Франция (15,7%) и Холандия (12,7%). %).

С низходящата тенденция в площите с картофи брутното производство на този клубен в ЕС също е намаляло. Между 2000 и 2020 г. реколтата от картофи в ЕС е намаляла с 27,4%, като особено силен е спадът в Полша.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини