Каква е епизоотичната обстановка в България, съседни страни и ЕС

Почти всички държави са докладвали какви заболявания и огнища има в тях, България не е докладвала никакви болести по животните за един от последните периоди

Данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADIS) публично и периодично показват какви заболявания са регистрирани и в кои държави и каква е съответно епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС.

От доклада на д-р Бранимир Канакидис от Центъра за оценка на риска по хранителната верига разбираме каква е картината. Той специално е обединил и обобщил данните за обявени особено опасни болести по животните за периода 06.06-12.06.2024 г.

Според тях…

За периода са регистрирани следните заболявания:

Те са африканска чума при домашни свине в Босна и Херцеговина, Германия, Гърция, Полша, Румъния, Сърбия и Украйна; африканска чума при диви свине в Чехия, Германия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Полша, Сърбия и Словакия; антракс в Турция; батрахохитриоза (Batrachochytrium salamandrivorans) при земноводни в Белгия; син език (серотип 8) в Испания; ензоотична левкоза при говеда в Литва и Латвия; инфекциозна анемия при коне в Гърция и Унгария; шап (Серотип SAT 2) в Турция; шап (нетипизиран или частично типизиран) в Турция; високопатогенна инфлуенца при птици (без домашни птици) при диви птици_H5 (нетипизирана) във Франция; инфекциозен ринотрахеит и пустулозен вулвовагинит при говеда в Германия; нюкясълска болест в Унгария; бяс в Турция и шарка при овце и кози в Турция.

 България не е докладвала нищо…

 През разглеждания период от време България не е докладвала никакви инфекциозни болести при животните.

Гърция е докладвала: 1 огнище на африканска чума при домашни свине и 2 огнища на инфекциозна анемия при коне.

Румъния е докладвала 5 огнища на африканска чума при домашни свине.

Сърбия е докладвала: 13 огнища на африканска чума при домашни свине и 1 огнище на африканска чума при диви свине.

Турция е докладвала: 5 огнища на антракс, 5 огнища на шап (Серотип SAT 2), 5 огнища на шап (нетипизиран или частично типизиран), 14 огнища на бяс и 3 огнища на шарка при овце и кози.

От държавите в Европейския съюз като по интересна се е очертала епизоотичната обстановка в Германия и Италия.

Германия е докладвала: 1 огнище на африканска чума при домашни свине, 8 огнища на африканска чума при диви свине и 1 огнище на инфекциозен ринотрахеит и пустулозен вулвовагинит при говеда.

Италия е докладвала: 57 огнища на африканска чума при диви свине и 1 огнище на нюкясълска болест.

Какви и колко огница има в съседни и по-далечни държави

За заболяването африканска чума при домашни свине са докладвали: Босна и Херцеговина (1 огнище), Германия (1 огнище), Гърция (1 огнище), Полша (5 огнища), Румъния (5 огнища), Сърбия (13 огнища) и Украйна (5 огнища).

За африканска чума при диви свине са докладвали: Чехия (1 огнище), Германия (8 огнища), Унгария (8 огнища), Италия (57 огнища), Литва (13 огнища), Латвия (16 огнища), Полша (47 огнища), Сърбия (1 огнище) и Словакия (2 огнища).

Относно заболяването батрахохитриоза при земноводните е докладвала Белгия (1 огнище).

За син език (Серотип 8) е докладвала Испания (1 огнище).

За заболяването ензоотична левкоза при говеда са докладвали: Литва (1 огнище) и Латвия (2 огнища).

За инфекциозна анемия при коне са докладвали: Гърция (2 огнища) и Унгария (1 огнище).

На последно място, но не и по важност е заболяването високопатогенна инфлуенца при птици (без домашни птици) при диви птици_H5 (нетипизирана) за което е докладвала Франция (1 огнище).

Впечатление на експертите правят три неща:

Първо, наблюдава се известно повишение в броя на огнищата на заболяването африканска чума при диви свине особено в Италия и Полша.

Второ, интересна е появата на заболяването инфекциозна анемия при коне в Гърция.

Трето, наблюдава се известен спад в броя огнища на инфекциозните заболявания, характерни за Турция с изключение на беса.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини