Правилното съхранение на зърното е най-важната работа след жътва

Не е достатъчно само да се отгледа висококачествена и голяма зърнена реколта. Важно е тя да се реализира на най-добрата цена, което много зависи от нейното крайно качество, тоест от това как е била съхранявана.
Съхраняването на зърно в силно пазарни условия изисква специално внимание, защото след като то узрее, в него продължават да протичат метаболитни процеси. Протича процесът на дозряване, който е придружен от отделяне на топлина – така да се каже зърното „диша“.
Независимо от метода и мястото на съхранение, наблюдението на състоянието на реколтата е от съществено значение. Трябва да се спазват всички правила за условията на съхранение, да се поддържа оптималното съдържание на влага в зърното и др.
Важно е да се контролират температурата в хранилището за зърно, където е необходимо да има задължителна вентилация.

Съхранението на ожънатото зърно е един от основните фактори за неговото качество, след като то е навременно и качествено прибрано.
Като хранителен продукт, дълготрайното му съхранение зависи от два основни фактора – температура и влажност, за които трябва да се знае, че по време на съхранението се променят. Вследствие на това се появяват различни рискове при пшеницата, а при зърното от царевица например се увеличават микроорганизмите в него.
За да се избегне развитието на тези опасни процеси, е много важно да се поддържат ниска влажност и ниска температура на съхранение.

Какво трябва да се знае при съхранението на зърнените култури
За зърнопроизводителите един от най-важните въпроси е къде да се съхранява зърното през зимата?
Има много познати начини за това, включително и така нареченото временно открито складиране на купчини (в насипно състояние) и под навеси. Такива места за съхранение обаче не са дългосрочни и могат да се използват само при подходящо съдържание на влага в зърното.
Металните силози са от най-широко използваните съоръжения – в тях е възможно дългосрочно и сравнително евтино съхранение при спазване на всички стандарти, включително и вентилация.
За висококачествено съхранение и без загуба са установени определени правила. Да припомним кои са те.
 Помещенията трябва да отговарят стриктно на условията за противопожарна и взривобезопасност, поради наличието на сух, запалим прах.
 Необходима е принудителна вентилация в големите помещения и асансьори, като е важно процесът на вентилация и рециркулация да бъде автоматичен.
 Големите складови помещения трябва да бъдат оборудвани и с устройства за филтриране на праха от въздуха.
 Влажност на зърното по време на съхранение
Може би един от най-важните показатели по време на съхранение е съдържанието на влага в пшеницата. За целта има установени стандарти за допустима влага в зависимост от срока на годност на зърното.
Отклоненията от показателите за влага не бива да се допускат, защото именно те създават условия за развитие на микроорганизми и създават среда за размножаване на насекоми, в резултат на което качеството на продукта рязко намалява.

Съхранението на зърно в пластмасови ръкави (big bag) преди десетина години доби голяма популярност. В такива ръкави в Украйна доскоро се съхраняваха повече от 1 млн. тона различни зърнени и маслодайни култури

Допустимото съдържание на влага в зърното по време на съхранение е следното:
 Допустимото съдържание на влага на пшеница – не повече от 13-14%, а за дългосрочно съхранение – не повече от 13%. Допустимата норма за съхранение на ечемик – 14%, а за дългосрочно съхранение 12%.

Допустимата норма за съхранение на овес – 14%, а за дългосрочно съхранение не повече от 12%.

Допустимата норма за съхранение на ръж – 13%, а за дългосрочно съхранение не повече от 12%.

Сушенето и досушаването на зърнените продукти се извършва директно в самите зърносушилни, където за това помага активната вентилация, вентилацията с охлаждане и други по-скъпи методи, които създават оптимална влажност на съхранението.

Важно е да се запомни, че пресушеното зърно не е желателно, защото то не само отслабва, но по-бързо се разваля и губи качеството си.

Оптимална температура за съхранение на пшеница
По правило температурата на зърното в склада не трябва да надвишава с повече от 7-8 градуса тази на околната среда.

От есента до зимата температурата на зърното трябва да бъде малко по-висока от средната месечна стойност, а през пролетта малко по-ниска.

За спазване на всички стандарти за защита на зърното при съхранение е необходим постоянен мониторинг и прилагане на редица мерки.

Такива са:
 Вентилация – Този метод насища с кислород и охлажда зърното и също така е добър начин за контролиране на влагата.

Охлаждане – То предотвратява развитието на вредни организми и бактерии, с него се създава благоприятен климат за запазване на качеството на зърното.

Аерация – тя е вид вентилация, която може да бъде както естествена, така и изкуствена, и е ефективен метод за запазване на зърнените култури.

Консервиране – това е процес на спиране на всички жизненоважни процеси вътре в зърното, спиране на така нареченото „дишане“ , то предотвратява загубата на хранителни вещества и запазва за последваща продажба.

Влияние на достъпа на кислород върху срока на годност на зърното
Принудителната вентилация осигурява необходимия достъп на кислород, което допринася за равномерно протичане на метаболитните процеси вътре в самото зърно при така нареченото му „дишане“. Тя запазва високото качество на неговите свойства и предотвратява прегряването му.

Има начини за съхранение на зърно в аноксични условия (съхраняване в сухо състояние), когато всички процеси вътре в зърното са спрени и всички брашносмилателни и хлебопекарни свойства остават в най-добрия си вид. Такова зърно обаче не е подходящо за посевен материал, защото то губи своята кълняемост и енергия на растеж.

Колко дълго може да се съхранява зърното?
Срокът на годност на зърното може да достигне 6 години без загуба на качество за използване в пекарни и за фураж в животновъдството. Но според науката зърното за семена може да се съхранява не повече от една година.

Борба с вредители при съхранението
Нарушаването на температурния режим на съхранение и повишената влажност на зърното са от най-големите рискове, които могат да доведат до образуване на гъбични заболявания и създават условия за появата и размножаването на насекоми.
Ненавременното реагиране в такива случаи води до заразяване на зърното с патогенни микроорганизми, размножаване на вредители и в резултат на това влошаване на качеството.

За да се разреши проблемът, трябва да се спазват показателите за влага и температура, както и да се прибягва до химическо третиране на зърнохранилището, чрез фумигация или обгазяване на помещенията. Това е ефективен начин за унищожаване на съществуващите вредители.

Вентилиране на зърното
В практиката е установено, че температурата на въвеждания въздух по време на съхранение трябва да е с около 5 градуса по-ниска от температурата на зърното, а въздушната му влажност не трябва да превишава 65%.

Според правилата най-доре е зърното да се вентилира през летните нощи, когато температурата и влагата позволяват.

Това може да става по различни начини. Сред най-иновативните днес е технологията за вентилация с телескопични тръби, които могат да се поставят във всяко складово помещение.

Тръбите се изваждат от телескопичната им конструкция преди да започне товаренето на зърното, за да не се повредят при работата с челния товарач.

Системата усъвършенства процесите на вентилация на плоски складове, като комбинира предимствата на полукръглите канали (висок въздушен поток и лесно почистване) с тези на подподовата вентилация, при която се постига лесно изпразване на клетките за съхранение, без да се поврежда вентилационната система.
Тръбите са приложими и за зърно от рапица, те могат да се монтират във всеки склад с плоско дъно, с ширина от 5 до 30 метра.

На следващо място, едни от най-популярните и достъпни варианти са системите за подподова вентилация. Те се състоят от полукръгъл канал и решетка. При тях повърхността на пода трябва да е по-висока от решетката, така че греблото на товарача да може свободно да се движи по земята. Предлаганите решетки на каналите са от различни видове, което е основно предимство, защото може да се съобрази с нуждите, с по-голяма площ за вентилация, с голям дебит на въздушния поток, с максимално натоварване върху решетката.

Едни от най-разпространените системи за вентилиране са тези с полутръби. Полукръглите вентилационни тръби са подходящи за вентилиране на различни видове зърно, рапица, както и картофи, лук и др. Те се нареждат последователно по пода на склада, след което се засипват със зърно. Подаването на въздух се извършва чрез мобилни или стационарни вентилатори извън склада, които при нужда се активират.
Трябва да споменем и друг от най-опростените варианти за вентилиране, които знаем от години. Това са вентилационните вертикални колони, в горната част на които е монтиран вентилатор, работещ на принципа на засмукване на въздуха и движението му отдолу нагоре. Засмуканият въздух преминава през зърното и навлиза през външната страна на тръбата с отвори, която е разположена в долната част на вентилационната колона. Навлезлият в тръбата засмукан топъл въздух се извежда над зърното. Вентилационните колони са лесни за позициониране, благодарение на широката си основа. Тяхната височина може да се регулира чрез телескопична тръба и налични удължители. Един вентилатор може да се използва за няколко вентилационни колони.

Едно от най-опростените решения, познати от десетилетия, са вентилационните сонди. Те имат ръкохватки, с които лесно се забиват в зърното, така може прецизно да се позиционират. Вентилаторът лесно се закрепва към сондата чрез стягаща скоба. Предимствата при тези системи са, че при тях има възможност за нагнетяване или засмукване на въздух, постига се опростена и бърза вентилация, вентилира се на точно определени места.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини