„План В“ на МЗХ беше кампанията да се удължи до 15 юли – ще видим дали ще стане

Вижда се краят на Кампания 2024, която беше удължена за земеделските производители до 8 юли, тоест до днес. Това беше „План Б“ на МЗХ, който той пусна в сила, за да се помогне на всички земеделски стопани да подадат затворени заявленията си.

Фермерите ще могат да кандидатстват за 817 млн. евро от ЕС директни плащания за обработване на земя.

Работата и тази година  по заявяването и очертаването се проточи, заради късното приемане и публикуване на наредбите, чието обществено обсъждане също приключи късно.

Очакваше се за помощта да кандидатстват около 66 000 земеделци, а както разбираме и толкова на брой досега са очертали нивите си по цифрова карта в заявленията, които са подали.

По последни данни очертаните площи са над 1,9 млн. хектара.

Тази година фермерите зададоха голям обем въпроси по време на информационната кампания на МЗХ и по много от тях отговорите не дойдоха до последния момент, защото както каза по-рано аграрният заместник-министър Таня Георгиева

за голяма част от зададените въпроси предстои развръзка на европейско ниво

която развръзка, както виждаме продължава за някои от казусите, с ДЗЕС например, които с номера 6,7,8 тепърва бяха пуснати за обсъждане от аграрното ведомство с дата до 3 август. А после трябва да минат като процедура и през тематичната група и да влязат в Стратегическия план.

Така че явно по-късно и след затваряне на кампанията ще бъдат отразени и имплементирани в националната нормативна уредба, както казват от МЗХ.

Променено условие за тази година е, че доходите от селскостопанска дейност да съставляват най-малко 10% от общия приход на предприятието, вместо досегашните 1/3.

Годишният размер на директните плащания трябва да е минимум 2% от приходите от неселскостопанска дейност, вместо досегашните 5%.

Сред другите изисквания към кандидатите са да са с валидни правни основания, което им е известно.

При обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци се създава нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи.

При интервенциите за плодове и зеленчуци, изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискване

земеделските производители да предоставят опис, заверен от агроном

Запазва се възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента.

„План Б“ за разсрочване на кампанията за удължаване на кампанията до 8 юли, както виждаме, беше пуснат в действие

Източници от ведомството на Георги Тахов издадоха, че е било обсъждано при необходимост министерството да пусне и  „План В“ за разсрочване на кампанията до 15 юли, ако по-голямата част от фермерите не могат да се справят с кандидатстването,  но това ще разберем по-късно днес или утре.

Статистическите данни показват, че в кампания 2023 г., т.е. в миналата година, са подпомогнати близо 65 000 земеделски стопани с над 808 млн. евро.

Традиционно са подпомогнати общо 38 млн. дка земя и над 1.2 млн. животни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини