Екосхемите: Пари няма, ще се действа

Някои от бенефициентите по еко НИП и еко ЗВПП са ощетени спорно от ДФЗ, но сега пари няма

Оказа се, че някои от бенефициентите по двете еко схеми еко НИП – за намаляване на използването на пестициди, и еко ЗВПП – за запазване на почвения потенциал, наистина са били санкционирани спорно и плащанията им са били редуцирани без да е сигурно, че го заслужават.

Това стана ясно след среща на фермери в МЗХ, на която ДФЗ в крайна сметка не е могъл да докаже, че е провел справедливо администрирането и контрола по въпросните две еко схеми – НИП и ЗВПП.

МЗХ също се е убедило в това, но сега въпросът е как би могло да се действа оттук нататък  и хората да бъдат компенсирани, при положение, че

бюджетът е изчерпан

В такъв случай  разбираме, че лично министър Георги Тахов се е ангажирал с решаването на проблема и е предложил как да се действа.

Първо, за да не настане бъркотия, той е предложил да се платят останалите 5 еко схеми на фермерите,  защото те касаят чувствителните сектори.

След това да се установи евентуално какъв бюджет е останал за проблемните еко схеми. За целта ДФЗ ще трябва да направи анализ колко средства остава да се платят по двете еко схеми на хората, които са санкционирани със спорно нормативно основание.

На финалния етап на операцията по търсенето на липсващите средства, ще трябва да се установи колко пари следва да се търсят от финансовото ведомство.

Ще се наложи и да се пусне нотификация до ЕК, с която да се обясни и докаже мотивирано, че въпросно разплащане от националния бюджет /от Министерство на финансите/ на фермерите, които са неправомерно ощетени, не трябва да се смята  за държавна помощ, а е просто следствие на грешки на ДФЗ.

Ако все пак не може да се осигури бюджет за плащането по двете еко схеми на ощетените производители, МЗХ и ДФЗ ще работят за ускорено издаване на уведомителните писма за кампания 2023 г. Така ощетените стопани поне ще могат да обжалват  по съдебен път и ще се надяват, че съдът ще ги разбере и ще се произнесе, че те са прави и трябва да си получат парите, които са им отнети неправомерно.

Проблемите с липсващите средства като цяло са няколко. Първо сметките на ДФЗ наистина бяха изпразнени с непредвидените пари по украинската помощ. Парите никога не са безкрайни и когато ги вземеш за едно, не остават за друго. Както всяка добра домакиня знае. Второ – огромният интерес по екосхемите, които повечето фермери привидяха като задължителни, а не като доброволни ангажименти за тези, които наистина искат да работят в посока на постигането на резултатите на Зелената сделка. Както и неясното и мъгливото им разписване още изначално, което сега дава основания за намаления, които са спорни.

Не е тайна, че бюджетът на екосхемите за целия оставащ програмен период е усвоен почти още на първата година, поради небивал и неочакван и от администрацията огромен интерес към тях, особено към някои.

Има и много фермери, които с право не са си получили парите по тези еко схеми, обаче. Често срещани случаи са следните:

Плановете за торене не са направени професионално, по-точно препоръка 15 кг/дка азот минус 10 % и това е. Това не е препоръка, съобразена с потребностите на културите. Второ, ползвани продукти първа група, за които фирмите са казали, че ще се пререгистрират във втора група, но от коя дата е заповедта за фермера няма значение, но за проверяващите има. А и няма никаква възможност препарат от първа професионална група да стане втора, по законите на химията.

Лошото е, че повечето от фермерите, които не са получили плащания, са ползвали външни лица срещу заплащане, които да попълнят тези документи без тези лица да имат агрономическо образование и сега не носят никаква отговорност.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини