Климат/биоземеделие

Климатът ни трайно се променя, България ще бъде от най-засегнатите държави, според анализ на ООН Трябва да се мисли експедитивно за нови сортове, технологии и...
Преминаването от конвенционално земеделие към регенеративна селскостопанска система със сигурност е скъпо. Но според редица експерти, ако не го направите, може да ви струва...
Земеделието в Европа трябва да стане по-екологично, което е целта на новата аграрна реформа на ЕС. Преходът към безвъглеродно земеделие беше обсъден във Федералния...
Тези, които се интересуват от произхода на храната си и изменението на климата, трябва да поставят купуването на местно произведена храна преди да се...
Първите въглеродно неутрални картофи в Обединеното кралство, отглеждани чрез регенеративни практики от производителите в Пембрукшир, ще се появят на рафтовете в 200 магазина на...
Страната забрани химическите торове,  което предизвика скок в цените на храните и притеснения за недостиг Тазгодишната реколта тревожи M D Somadasa. В продължение на четири...
Консумацията на по-малко месо ще изиграе ключова роля за смекчаване на последиците от извънредната ситуация с климата и за опазване на жизненоважната туристическа индустрия...
Един от най-големите недостатъци на биологичното земеделие е, че то изисква повече земя от конвенционалното земеделие, поради което емисиите на парникови газове и изтичането...
X
X