Климат/биоземеделие

Обществените поръчки в училищата и принуждаването на компаниите да плащат за "скритите разходи" на конвенционалните продукти са необходими, за да се балансира несъответствието между...
Глобалните температури достигнаха изключително високи нива през 2023 година. Службата за изменение на климата "Коперник" (C3S), изпълнявана от Европейския център за средносрочна прогноза на...
НАРЕДБА № 9 ОТ 26 ЮНИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ "БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО" И "БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО", ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ...
Може ли да се използва продукт, разрешен в ЕС за биологично земеделие, който обаче няма регистрация на национално ниво? Оговорът на сертифициращите органи е  -...
Какво се случва, ако в биологично стопанство овощна градина, което граничи със зърнопроизводителни стопанства при проверка се установява житен хербицид? Ясно е, че в...
Какво означава сертифициране за биопроизводител? На този въпрос отговори по време на семинара, организиран от националната асоциация за биологична растителна защита, органично торене и...
Националната асоциация за биологична растителна защита, органично торене и иновативни технологии с подкрепата на фирма Амитица проведоха двудневен семинар в Пловдив за овощари и...
През последните 50 години скоростта на климатичните промени значително нараства. Повишаването на температурите в някои области на страната и обилните дъждове в други краища...
Крайно време е то да престане да е доведено дете в МЗХ По европейска статистика Bg продукцията за експорт няма никакви забележки и рекламации, доказва...
България може да стане биологичен оазис на Европа, убедена е Здравка Смиленова, собственик на биоферма и хотел „Моравско село“ и фирма за биопрепарати и...
interagri 1/11/23
X
X