Торене на културите

Торовете играят решаваща роля, за да се гарантира, че растенията получават хранителните вещества, от които се нуждаят за оптимален растеж и развитие.  Хранителните вещества...
Според Нитратната директива в нитратно-уязвимите зони не трябва да се тори. Това трябваше да се направи до 31 октомври. От гледна точка на физиологията на...
Много фермери се изкушават при замръзнали полета да влязат още сега с торачките, за да внесат азотни торове. Напомняме, че това подлежи на санкции....
Инвестициите в торове са съществена част от разходите в производството на всяка земеделска култура. Как най-ефективно да се оползотворят, без да има загуби? Азотът е...
Зърнопроизводството е водещо за страната ни и това ни позволява да стоим убедително като производители и износители на Балканите. Отглеждането на качествена продукция е...
Прилагането на торове в съвременното земеделско производство на пшеница е колкото просто, толкова и сериозна агротехническа мярка за запазване и увеличаване на стабилни добиви....
Измененията в климата изискват промяна на установените практики, които у нас и без друго често не се спазват. Съвсем различна е практиката в САЩ,...
Co е съставна част на кобаламина, който е необходим на симбиотичните бактерии при фиксирането на азот. Функции на кобалта: критична роля за ускоряване на азотната фиксация...
Половината от постъпилите през сезона азот, фосфор, калий и други елементи, есента се губят с листопада. След засаждането през първата година в почвата около ствола...
Бор (B) е основен микроелемент, необходим за физиологичното функциониране на висшите растения. Дефицитът на В се счита за хранително разстройство, което влияе неблагоприятно на метаболизма...
interagri 1/11/23
X
X