Интервюта

Хората от новата власт трябва да чуят гласа на земеделеца, преди да вземат важните решения за агросектора. Това е мнението на Александър Миндачкин, председател...
Христо Николов - председател на Професионална асоциация на розопроизводителите в България (ПАРБ) във Фейсбук:Ето 3 конкретни стъпки за “ремонт” на българското земеделие.Считам  ги за...
Цветелина Стоянова работи благотворително към Българската асоциация на винените професионалисти. Освен това е винопроизводител от Плевенско с богат опит. Тя любезно разказа за читателите...
Цветелина Стоянова е винопроизводител от Плевенско и член на Асоциациата на винените професионалисти. В рамките на първото издание на празника на сиренето в с....
Целта на кампания "SOS Българска роза" е не просто еднократна помощ, а промяна в политиките спрямо сектора Да се даде шанс на малките розопроизводители, които...
За да е устойчиво земеделието, трябва да е пазарно ориентирано. Има изключително голяма демотивация сред реалните производители. Продължаваме да искаме и да говорим само...
Единственият път пред малките е да станат големи. Зелената сделка е натиск за екстензивно производство. Субсидиите за аграрния сектор заемат все по-малка част от...
. Фермерите са единствените стопански субекти, които са изключени от антимонополното законодателство. Те имат пълното право да се събират помежду си, да се договарят...
О Трябва да се намери точният баланс между гарантиране продоволствената сигурност на Съюза, запазване и развиване атрактивността на земеделския сектор, безопасност на храните, грижа...
Николай Вълканов, агробизнес анализатор, управител на ИнтелиАгро, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Инфлацията е тук, за да остане Господин Вълканов, светът живее в...
X
X