Текущи новини

ДФ ”Земеделие” преведе 9 738 587 лв.  по сметките на 46 424 кандидати. Това е окончателната оторизация по интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите...
Сумата е изплатена на 405 000 земеделски производителя. У нас то традиционно се изплаща през юни. За планинските райони помощта е 12,22 евро на хектар,...
Плащания по четири основни интервенции/мерки предстоят до края на годината, показва справка в интидакивния график на Държавен фонд “Земеделие” за предстоящите плащания до края...
Едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства – 204 млн. лв.; Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини...
Утре, 19 юли, министърът на земеделието и храните  Кирил Вътев ще участва в среща на министрите на земеделието на Полша, Унгария, Румъния и Словакия...
Заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов ще представи противопожарните мерки за горските територии в гр. Бургас. Събитието ще се проведе в петък...
Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за „Административно съответствие и допустимост“ на 44 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища...
На 26 и 27 юни 2023 г., министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще вземе участие в Съвета по земеделие и рибарство на...
Министерството на земеделието и храните направи проверка във връзка със започнали строителни дейности в местност Рожен по инвестиционното предложение: „Изграждане на внушителен пилон с...
Плодородният полумесец е исторически регион в Близкия изток, който включва Леванта, Месопотамия и Древен Египет.Тези държави на картата заедно имат форма, която прилича на...
interagri 1/11/23