Гръцките фермери получиха пълното изравнително плащане в размер на 234 милиона евро

Сумата е изплатена на 405 000 земеделски производителя. У нас то традиционно се изплаща през юни.

За планинските райони помощта е 12,22 евро на хектар, а за районите с природни ограничения, с изключение на планинските, но и районите със специални неблагоприятни условия 8,99 евро на декар.

Разрешение за отпускане на бюджетен кредит в размер на 252 млн. евро. евро, от SAE 082/7 и най-вече от Проекта с номер 2023SE08270021 и озаглавен „P.3-71: Плащания в райони, характеризиращи се с природни или други специфични ограничения за 2023 г.“.

Горепосочената сума се отнася до интервенция P3-71 „Помощ за райони, характеризиращи се с природни или други специфични затруднения“ от SSCAP за периода 2023—2027 г., и по-специално действия 1, 2 и 3 със съответното разпределение на финансовите суми:

а) действие 1 „Компенсаторна помощ в планинските райони“ в размер на 180 000 000 EUR;

б) Действие 2 „Компенсаторна помощ в райони с природни ограничения, различни от

планински“, сума в размер на 61 000 000 евро и

в) Действие 3 „Компенсаторна помощ в райони със специфични затруднения“, сума

11 000 000 евро.

Суми, които няма да бъдат усвоени от едно действие, могат да бъдат прехвърлени на друго.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X