Даниел Минев, председател на УС на БАТА: Пазарът на земеделска техника в момента е трудно предсказуем

Техника ще има, но е добре земеделците, които имат нужда от машини за пролетната кампания, да ги поръчат отсега

Интервю на Ася Василева

– Господин Минев, каква е моментната картина на пазара на земеделска техника в България в условията на световна инфлация и затруднени доставки? Възможно ли е да се направи някаква оценка в тази динамична ситуация? Ако сега земеделците искат да си купуват техника, кое е по-разумното – да купуват или да изчакат?

Определено да купуват! Ситуацията е изключително динамична. Веригите на доставки са затруднени, цените по цялата производствена верига растат и всяко отлагане носи само негативи. В момента ситуацията в цял свят е такава. Ние, като доставчици, разбираме трудното положение на земеделците, и се стараем да компенсираме тези ценови удари по нашите клиенти, като задържаме максимално цените, с риск загубата да остане при нас. Понякога се получава, така че доставчиците продават машина, с приходите от която не могат да платят доставната цена на нова машина. Важното е всички да работим заедно с мисъл за дългосрочно партньорство, като се стремим да изграждаме добавена стойност за клиента с всичко, което правим.

На българския пазар на агротехника се наблюдава леко раздвижване на сделките. Но дори не сме близо до нормалните нива, които са здравословни за пазара. Ако вземем 2019 г. за сравнение, тъй като миналата 2020-та година не може да е база, нивата на новите регистрирани машини са далеч от нея. Като цяло пазарът е доста потиснат. Лек стимул са по-добрите изкупни цени на зърнените култури, както и очакванията за по-високи цени на машините в бъдеще.

Цялата ситуация е стресираща за всички ни – и за доставчиците, и за земеделците, най-вече поради липсата на предвидимост. Но мога да уверя земеделците, че както ние, така и всички колеги от Българска асоциация на търговците на агротехника, ще направим всичко по силите ни пазарът да не преживее някакви драстични шокове, както и работата на полето да върви без проблеми. Вярваме, че ще се справим. Животът няма как да спре, особено в земеделието. Вече работим активно по изложението БАТА АГРО 2022 г., което ще се проведе от 16 до 22 май през следващата година.

Ясно, е че ситуацията е възможно най-лошата за всеки един бизнес – несигурност и невъзможност за дългосрочни, че дори и за средносрочни прогнози. Бихте ли се наели все пак да прогнозирате как ще се развие пазара на техника?

В момента много трудно някой би могъл да предвиди нещо. Има множество фактори, които влияят – транспорт, суровини, енергия, логистични вериги, всичко, което е свързано с електроника, е с големи забавяния. Твърде много фактори оказват влияние и няма начин да се направи надеждна прогноза.

За нас, като доставчици, това е изключително затрудняващо за работа. Разбира се, ние поемаме ангажимент пред нашите клиенти, че поръчките им ще бъдат доставени в конкретни срокове. Но в момента те са по-дълги от обичайните. И за съжаление, когато нещата не зависят, дори и от производителите на земеделска техника, спазването им понякога е невъзможно. Никога не можеш в момента да предвидиш къде някой поддоставчик на даден производител ще има проблем. А от най-малкия доставчик може да се забави цялата верига.

Всички се надяваме на най-доброто, но разбира се, подготвяме се да реагираме и в най-трудните ситуации. Както вече споменах, сроковете за доставка са удължени и е добре тези земеделци, които имат нужда от машини, да ги поръчат възможно най-рано, за да не се получава излишен стрес. Реалността, с която се сблъскваме – искаме или не, е че цените вървят нагоре, а наличностите при доставчиците намаляват. При тази ситуация, за много машини ще се налага да се правят поръчки с новите цени и при новите срокове. Все още има налична техника при някои от вносителите и тези земеделци, които се нуждаят от техника само могат да спечелят, като се възползват от по-добрите условия за налична техника, спрямо новопоръчана такава. Наистина, ако трябва да посъветвам нещо земеделците, е да не чакат последния момент. Времената са трудни за всички ни и доброто планиране би улеснило работата.

За съжаление, ситуацията с цените също е много волатилна. По обективни причини тази година производителите вече на няколко пъти индексираха цените си. Ние като доставчици, колкото и да ни се иска да гарантираме стабилни цени, нямаме друг избор, освен да следваме посоката, която налагат производителите и пазара. Растат и разходите за труд и енергия, което неминуемо повишава цените и на услугите, които предлагаме.

Но ако машината се поръча сега и се авансира, тя ще бъде платена по настоящата цена, дори и при доставка тя вече да е повишена?

Това е принцип. Когато има авансиране, цените са такива, по които е сключена сделката. Ако искаш да запазиш конкретна машина и цена, трябва да имаш ангажимент.

Приключва приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Имат ли интерес земеделците към закупуването на техника по тази мярка и каква?

Подпомагането по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е насочено към преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства, въвеждане на иновативни и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне по-висока ефективност за земеделския труд, като се повиши производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията.

Всички доставчици на агротехника имат какво да предложат на своите клиенти по Подмярката и земеделските стопанства е препоръчително да се възползват максимално от това, защото само чрез осъвременияване и дигитализиране на земеделската техника и технологии може да се постигне устойчивост в отрасъла.

Тук е моментът да обърна внимание, че фокусът на Подмярката е насочен към прикачни машини за минимални и консервационни технологии. Съответно това е и техниката, за която основно кандидатстват земеделците.

За съжаление самоходната техника (визирам основно трактори и зърнокомбайни) е лимитирана драстично в условията на Подмярката, въпреки че фермерите имат значителен интерес към финансиране на самоходна техника. Да не говорим, че голямата част от самоходните машини в България (по данни на МЗХГ) са тотално амортизирани и се нуждаят спешно от обновяване.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X