Увеличение на възнагражденията си от догодина искат ветеринарните лекари

В момента ние субсидираме държавата. Нека поне да получаваме адекватно заплащане, коментира председателят на съсловната организация д-р Трифон Цветков

Да бъдат актуализирани таксите, които се заплащат на ветеринарните лекари по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози искат от Българския ветеринарен съюз. Организацията е изпратила становище до министъра на земеделието проф. Христо Бозуков по този повод. В документа всяка от предлаганите промени е аргументирана с разходите за извършване на дейностите, които неминуемо се увеличават с ръста на минималната работна заплата, горивата, електроенергията и т.н. Ако тарифата с променените цени бъде одобрена, се предвижда тя да влезе в сила от 1 януари 2022 година.

Предстои кабинетът да съгласува проект на доклад от министъра на земеделието, храните и горите и проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Тарифата за определяне на цените на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари при изпълнението на мерките в Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, гласи съобщение на съсловната организация. По този начин ще бъдат актуализирани цените на предоставяните услуги по програмата, тъй като досега действащата тарифа е създадена 2016 г. и не е била индексирана в последните години.

Това ще допринесе за гарантиране на здравния статус на отглежданите селскостопански животни и продуктите, добити от тях. Осигурява се и спазване на изискванията на европейското законодателство в областта на здравеопазване на животните за изпълнение на програми за надзор и ранно откриване на определени заболявания. Обезпечаването на здравния статус на отглежданите селскостопански животни допринася за свободната търговия с живи животни и стоки от тях в рамките на Европейския съюз, казва се още в съобщението.

Потърсихме по този повод за коментар председателят на Българския ветеринарен съюз д-р Трифон Цветков.

– Д-р Цветков, Вие сте изтъкнали доводите си за исканото увеличение на таксите за ветеринарни услуги, но все пак – какво Ви накара да поискате тази промяна сега?

– Причината е, че основно фактът, че от приемането на тарифата от 2016 година до момента тя не е претърпяла абсолютно никакви промени. Това е достатъчно основание. Знаете колко обстоятелства се промениха през това време, дори не е нужно да изтъквам аргументи, за да се разбере, че тази тарифа към момента не е актуална и не отговаря на реалната икономическа обстановка по отношение цените на основните елементи, които участват във всяка от таксите в тази тарифа. Сега действащата беше изготвена през 2016 година след щателно анализиране на факторите, които определят цената за нашия труд. Но тогава обстановката беше друга – различна минимална работна заплата, различни цени. Предвидени бяха и прогнозни цени, но към днешна дата те далеч надхвърлят очакванията ни от онзи момент. Виждате промените оттогава досега – ръста на минималната работна заплата, ръста на цените, ръста в стойностите на непреките разходи за дейността ни – електричество, вода, горива. В становището ни всички тези промени и елементи много детайлно са анализирани и този път.

Когато ние обсъждахме този вариант, за да се направи тази промяна, е необходимо отново да се събере работна група, която да прецени реално какви са обстоятелствата при условията в момента. Служебното правителство няма времеви хоризонт да извърши това нещо. Поради тази причина на базата на инфлацията, която е малко над 14%, предложението на Министерството на земеделието е с толкова да се актуализират и таксите за нашата дейност по програмата. Което нас не ни устройва. В следващ момент, когато се състави ново правителство, сме в готовност пак да повдигнем въпроса актуализацията да бъде на базата на елементите, които сме посочили в становището и предлаганата тарифа.

– Тоест, Вие вече сте подали предложение, а отговорът е, че може да очаквате повишение само с процента на инфлацията?

– Да.

– А становището, публикувано сега на сайта на Българския ветеринарен съюз?

– То е внесено в Министерството на земеделието, горите и храните. Практически ние вече сме провели предварителните разговори, в които изложихме същите аргументи. И сега подготвяме ново становище, което е свързано с националната програма за превенция на болестите при животните, което всеки момент също ще публикуваме на нашия сайт. Програмата трябва заедно с тарифата да влезе в Министерския съвет, защото тази програма е за тригодишен период и тя трябва да бъде финансово обезпечена. Така че този въпрос е изключително важен. Също така е важно да разясним, че исканите от нас промени не касаят фермерите, макар някои да не го разбират. Това е вид субсидия за оказване на помощ от европейските програми. Това са средства, които ни се изплащат от ЕС чрез държавата. Тези такси не се заплащат от животновъдите.

– И все пак, с какъв процент искате да бъде предстоящото повишение?

– Тук не можем да говорим за проценти. Това е грешно, макар че и наши колеги така го казват. Всяка една цена, посочена в тези таблици, се формира от специфичното действие, участие на лекаря, което не се измерва в проценти. Измерва се във време, разстояния, разходи и така нататък.

– А очаквате ли така обоснованите нови такси да бъдат одобрени?

– Очаквам, да. Очаквам до края на мандата на служебното правителство да бъде приета програмата и тарифата, за което ние настояваме – двете неща да бъдат разглеждани заедно. Те са свързани и не може да бъдат гледани поотделно. Много професионално е направена обосновката и никой не може да я обори. Признават го и от министерството, казват: Вашата разработка е убедителна. Но нямаме технологично време да го направим, защото това изисква съгласуване по различните институции и така нататък. Посочили сме факти от статистиката. Минималната заплата се знае колко е, горивата се знае колко струват. Но те не могат да направят вътрешна корекция на тези елементи само защото някой го иска.

– Споменахте обществено обсъждане. Кога ще бъде то?

– Общественото обсъждане трябва да приключи до 15 ноември – и за едното, и за другата. Защото реално не се знае след това кога ще бъде последното заседание на Министерския съвет. А не се ли приеме сега, провалът е пълен.

– Кое Ви притеснява – че може отново да не се сформира редовно правителство?

– Не, имам предвид, че като няма решение, като няма приета нова програма, няма как да се започне от 1 януари нормално изпълнение на дейностите по профилактика – дотогава няма много време. Затова считаме, че това са важни решения, които Министерският съвет е длъжен да вземе в рамките на сегашния мандат. Нека припомним, че ние сега субсидираме държавата. На нас са ни изплатени възнагражденията по изпълнените дейности по програмата до май. Сега очакваме до 15 ноември втория транш да ни изплатят. Имаме обещание, но не е изплатен. Но това никой не го разбира, може би защото сме малко скромни в поведението си като гилдия. Не вдигаме вой, но всичко си има някакви граници. Отиваме във фермите, изпълняваме задълженията си, заплащаме за всичко от джоба си и после чакаме някой да ни даде полагащите ни се възнаграждения за свършената работа. Нека поне тези възнаграждения да са адекватни на реалната ситуация.

Пълния текст на становището и предлаганите промени в таксите може да видите на следния линк:file:///C:/Users/user/Downloads/attch_f_59376_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%92%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%92%D0%94%20%D0%98%D0%B7%D1%85.N%20081%20%D0%BE%D1%82%2001.11.2021.pdf

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X