Ранните посеви рапица изискват специални грижи

Агроклиматичните условия в късната есен създадоха предпоставки за прерастване на културата

Агр. Петър Кръстев

Изборът на срока за сеитба на зимна рапица невинаги съвпада с агротехническия оптимум. Основни критерии за определянето му са наличието на влага в почвата и качествената ѝ подготовка след прибиране на предшественика.

Ранната сеитба на рапицата допринася за формирането и диференцирането на нейните органи, за повишава способността ѝ за регенерация. Колкото повече време има културата за залагане на цветни и аксиларни (странични) пъпки, които се образуват на върха на кореновата шийка (растежния конус), толкова по-добри са предпоставките за процеса на формиране на продуктивността на културата. Около 70% от потенциала на бъдещия добив на зимната рапица се определя от условията по време на нейното развитие до настъпване на зимен покой (пет дни с температура, по-ниска от 2°C).

В случаи на прекалено ранна сеитба растенията обикновено израстват, образувайки розетка от 12 или повече листа, точката на растеж се изнася над повърхността на почвата с 3 – 6 см и повече. Това води до нейното измръзване, когато температурата падне до минус 6, минус 10°С, тъй като студоустойчивостта на такива растения е ниска. Те твърде лесно възстановяват растежа си при меки зими и изразходват много захари, за да поддържат жизнените си функции. Но по това време температурите на въздуха са много ниски за ефективна фотосинтеза, така че не се получава прием на органична материя. Такива растения могат да загинат през януари-февруари, дори преди края на зимата.

Хранителен режим

Особено внимание трябва да се обърне на храненето при рапицата. Пълното осигуряване на културата с фосфор и калий през есенния период допринася за повишаване на зимната издръжливост, а излишъкът от азот я намалява. Това е така, защото високото съдържание на този елемент в почвата насърчава засилен растеж на растенията, а това от своя страна води до загуба на въглехидрати, необходими за правилното закаляване на културата.

При много ранни и ранни срокове на сеитба на зимната рапица, за да се намали рискът от прерастване, сеитбената норма трябва да се намали с 15- 20%. Общото правило е следното: гъстите посеви са много по-вредни от редките. Практиката от предходни години показва, че при завишена сеитбена норма някои от растенията на рапицата прерастват дори при условие на използване на различни растежни регулатори и ретарданти, които не спират растежа им на желаното ниво. При посеви с оптимална плътност до края на есенния вегетационен период редовете на растенията не се затварят, което осигурява най-добри условия за тяхното развитие (формиране на листа, натрупване на захари и оптимално залагане на точката на растеж). При култури, при които редовете се затварят рано, растенията, поради конкуренция помежду си, значително се изтеглят нагоре. Това води до свръхрастеж на стъблото, загуба на хранителни вещества и най-опасното – до изнасяне на точката на растеж над повърхността на почвата.

Елиминиране на конкурентите

За да се създадат благоприятни условия за навлизане на рапицата в зимата, трябва да се премахне конкуренцията от плевели. Една от причините за изнасяне на точката на растеж на растенията е засенчването им от плевели и растителни остатъци от предшественика. В борбата с плевелите есенното прилагане на хербициди в зимната рапица трябва да е насочено преди всичко към контрол на многогодишните и зимуващите плевели.

Контрол на растежа

За коригиране на растежа на растенията от зимна рапица е наложително през есента да се извършат няколко третирания с ретарданти – растежни регулатори, които забавят растежа. Първата обработка на рапицата се прилага във фаза 3-ти – 4-ти листа, втората – 6-и – 8-и. Растенията, третирани навреме с ретарданти, забавят растежа и развитието си, в резултат на което точката на растеж не се изнася над повърхността на почвата, увеличава се натрупването на захари, които задържат листата близо до корена. Това значително повишава устойчивостта на растенията към измръзване и осигурява благоприятно начало на развитието им през пролетта след възобновяване на вегетацията, спомага за дружен цъфтеж и повишава устойчивостта на културата към суша. Интензивното развитие на растенията през пролетта (с обилно разклоняване, дружен цъфтеж) и образуването на много шушулки са ключът към получаването на висока и качествена реколта от зимна рапица.

Ефективността на регулаторите на растежа е особено висока при отглеждане на хибриди и сортове, които се характеризират с бърз есенен растеж. При необходимост третиранията могат да се комбинират с използването на инсектициди, хербициди и органо-минерални торове. Причини за измръзване на зимната рапица са забавяне на третирането с регулатори на растежа, неправилен избор на тяхната доза, както и често неправилен подбор на хибриди или сортове за ранни срокове на сеитба. Използването на ретарданти способства за оптимален растеж на растенията, интензивно развитие на кореновата система и повишена издръжливост при ниски температури по време на зимуването.

Ползи от прилагането на растежните регулатори

Използването на съвременните регулатори на растежа е значима мярка за повишаване на производителността на рапицата. Тези продукти забавят растежа на растенията, предотвратяват удължаването на стъблото, стимулират натрупването на асимилати и други хранителни вещества в корена. Намаляват съдържанието на влага в растенията, което повишава тяхната устойчивост на измръзване. Стимулират развитието на кореновата система, както и растежа на кореновите власинки. Освен това тези задържащи растежа продукти действат и като фунгициди срещу причинителите на редица болести по рапицата. Ретардантите, подобно на много други регулатори на растежа, са ефективни при ясно и слънчево време във фаза на активен растеж на растенията.

Всички, които са избрали много ранните срокове на сеитба на зимната рапица, трябва внимателно да контролират растежа й чрез ефективно използване на растижни регулатори. Това ще повиши адаптацията на растенията към метеорологичните и климатичните условия, ще увеличи съпротивлението им срещу измръзване през зимата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X