Как мога да стана собственик на имот, находящ се в земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ?

ВЪПРОС: Наши приятели имат имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Навремето те платиха мястото и глобата за вилата и станаха собственици. Често им ходя на гости и много ми харесва чистият въздух и тишината. Около имота на моите приятели има много изоставени места.
Как мога да стана собственик на имот, находящ се в земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ?
Л.Х. Своге
Отговор:
Земите по §4 и сл. от ПЗР на ЗСПЗЗ можеха да се придобият от техните ползватели или да се възстановят на предишните им собственици в законоустановените срокове, които отдавна изтекоха. След изтичането на тези срокове съответната община стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяване правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници, земите стават общинска собственост /чл.19, ал 1 от ЗСПЗЗ/.
Съгласно § 14,ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, в срок пет години от влизане в сила на тази разпоредба /ДВ., бр.100/2015 г./, земите по чл.19, ал 1 от ЗСПЗЗ ще могат да бъдат обект на всякакви разпоредителни сделки от страна на общината.
Следователно, от 2021 г. читателят ще може да кандидатства пред общината за закупуване на земя в района на приятелите си.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X