Как да ускорим безболезнено плододаването

Помощни операции предотвратяват нежелани рани по младите овошки, ножицата в случая е излишен инструмент

Петър Кръстев
С резитбата на овощните дръвчета в млада възраст се предизвиква буен растеж, който дава силен прираст и отдалечава периода за встъпване в плододаване. Част от този прираст трябва да се прореди, а това налага допълнителни резитбени операции, с които се нанасят нежелани рани по младата дървесина. За да се предотвратят тези нежелани реакции, има овощарски практики, които са безболезнени за растенията и спомагат за по-бързото превръщане на обрастващата дървесина в плодна.
При младите буйнорастящи, невстъпили в плододаване, овощни дървета е за препоръчване вместо чрез резитба, регулирането на обрастващата и скелетна дървесина да се постига чрез превиване и наклоняване на по-силните леторасти, клончета и клонки. С това се отслабва техният растеж и се предизвиква по-бързото им встъпване в плододаване. С натоварването на младото дърво с плодни пъпки и изхранването на завръза се спира буйният вегетативен растеж и то започва да образува не само растежни, но и плодни пъпки.
Превиването на клончетата е помощна операция, с която се регулират растежът и плододаването чрез разпределяне на хранителните вещества в дървото, без да се съкращават части от него, т.е. без резитба. Целта е да се стимулира образуването на плодни пъпки и да се ускори встъпването на клончетата в плододаване.
Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.
Превиването при младите овощни дръвчета се прилага в началото на пролетта на миналогодишни клонки и през лятото – втората половина на юни до началото на юли, на новите млади леторасти, преди да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата, особено при плоските формировки – палмета, кордон и др. Вземат се под внимание и биологичните особености на вида, сортът и подложката, на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X