Определени са ставките за обвързана подкрепа

Министърът на земеделието Иван Иванов определи със заповеди ставките за обвързаната подкрепа за животни.

  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за биволи за 2021 г. на 420,24 лева на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 336,19 лева на животно за над 50- тото допустимо животно.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за 2021 г. на 359,55 лева на животно.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за 2021 г. на 359,55 лева на животно.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10– 49 животни) за 2021 г. на 59,55 лева на животно.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за 2021 г. на 352,19 лева за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни в стопанството и 281,75 лева за допустимите за подпомагане животни в стопанството над 50-тото.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за 2021 г. на 154,51лева за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 123,61 лева за над 50-тото допустимо за подпомагане животно.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за 2021 г. на 131,33 лева на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни в стопанството и 105,06 лева на животно за допустимите за подпомагане животни в стопанството над 50-тото.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за 2021 г. на 73,03 лева на животно за първите 200 (включително) допустими за подпомагане животни и 58,42 лева на животно за над 200-ното допустимо за подпомагане животно.
  • за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за 2021 г. на 520,66 лева на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни в стопанството и 416,53 лева на животно за допустимите за подпомагане животни в стопанството над 50-тото.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X