Реформата на селското стопанство в ЕС ще удари по джоба на биологичните фермeри

Земеделието в Европа трябва да стане по-екологично, което е целта на новата аграрна реформа на ЕС. Преходът към безвъглеродно земеделие беше обсъден във Федералния съвет на Германия. В навечерието на срещата стана известно, че фермерите, занимаващи се с биологично земеделие, очакват намаляване на субсидиите, съобщава ИА "Бавария 24".

На практика се оказва, че аграрният сектор "прави крачка назад" по пътя към по-чисто производство. Според председателя на борда на директорите на Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft Александър Гербер, биологичните ферми ще бъдат в по-лошо положение. Държавната асоциация за биологично земеделие в Бавария също изчисли, че ако нов регламент на Федералния съвет бъде приет без изменения, биологичните ферми ще получават по-малко средства в бъдеще. Според ръководителя на асоциацията Хуберт Хейгъл това "значително ще забави производството на биологични земеделски продукти в Германия". А Агнес Бекер от ÖDP отбелязва: "Целта за достигане на 30% биологично земеделие до 2030 г. ще бъде непостижима."

За какво се критикува земеделският бюджет на ЕС

Привържениците на биологичното земеделие са отрицателно настроени относно разпределението на около 387 милиарда евро от 2023 до 2027 година. Общата европейска селскостопанска политика (ОСП) се основава на две нива. Всички фермери получават директни плащания от първо ниво, така наречените надбавки на хектар обработваема площ. Друга област, финансирана от ЕС, са агроекологичните програми като Баварската програма за културен ландшафт (KULAP), която също подкрепя биологичните земеделски производители. Все по-често се критикуват инициаторите на аграрната реформа, която ще влезе в сила от 1 януари 2023 г.

Предстои намаляване на субсидиите за биологични ферми

Новият регламент на ЕС за земеделските субсидии предвижда част от директните плащания, тоест надбавката на хектар обработваема площ от т. нар. първи ред на земеделския бюджет, да се изплаща само ако земеделските производители предоставят екоуслуги. Например, не използват пестициди в продължение на една година. Тъй като биофермите така или иначе правят това, а закупуването на агрохимикали се компенсира частично, на практика се получава двойно финансиране.

Бъдещи плащания за площ: основно плащане плюс органична регулация

Земеделските производители в ЕС получават плащания на хектар от 1992 г. От 2023 г. ще те ще бъдат по 285 евро на хектар в Германия. Въпреки това, ако искат да получват цялата сума, фермерите ще трябва да предоставят усуги по еко схемите.Така наречената екологичност на производството означава отглеждане на агролесовъдни култури, спазване на сеитбообращението и  производство на няколко култури или избягване на пестициди върху пролетните култури. Земеделските производители ще имат право на избор. Ако не използват зелени схеми, надбавката за площ се намалява до € 60–65 на хектар, докато основната надбавка от около € 220 остава.


Асоциациите на земеделските производители и биологичните производители настояват за преразглеждане на подхода

Към днешна дата баварските биологични фермери са получавали допълнителни 273 евро на хектар, с изключение на бюджетната подкрепа на ЕС по програмата за културен пейзаж KULAP. Но в бъдеще ще им бъде трудно да получат средства от Еко-схемите, въпреки че повечето ферми не използват пестициди. Останалите изисквания за отпускане на субсидии трудно се спазват на практика. Например, как се разнообразява ротацията на млечна ферма, ако се отглеждат само покривни култури?

Колкото по-зелено, толкова по-малко субсидии?

Според Баварската асоциация на фермерите, новата схема за субсидиране засяга и много традиционни фермери и членове на KULAP, които предприемат мерки за опазване на околната среда. Причината е същата – двойни субсидии. Факт е, че КУЛАП предоставя и финансова подкрепа на своите членове за преминаване към по-екологично производство. Затова Асоциацията на фермерите призовава за промени в селскостопанската политика, тоест за по-атрактивни и разнообразни предложения за насърчаване на биологичното земеделие.

Министерството на земеделието на Бавария се позовава на критиките за забраната за двойно финансиране. Регламентите за ОСП, които вече бяха приети от предишното правителство във федералния кабинет през ноември, се основават на резолюциите на Конференцията на министрите на земеделието на федералните провинции. Освен това резолюциите бяха съгласувани и с коалицията, която по това време все още не беше на власт, и бяха одобрени основните разпоредби. Така отговорността за прилагането на земеделската реформа на ЕС на национално ниво не може да бъде прехвърлена на бившия министър на земеделието Юлия Кльокнер.

Цел: 30% биологично земеделие до 2030 г.

Новият федерален министър на земеделието Джем Йоздемир попадна в тежко положение още от първите дни на мандата си. От една страна, ведомството трябва да гарантира, че възможно най-много фермери преминават към екологично чисти продукти. Според коалиционното споразумение, биологичното земеделие в Германия трябва да бъде 30% до 2030 г., докато в момента тази цифра не надвишава 10%. Баварската асоциация на фермерите настоява: „Много е важно мерките да са икономически атрактивни за фермерите и да могат да се прилагат на практика“. А Naturschutzbund Deutschland NABU критикува правителството, че няма достатъчно пари, за да стимулира фермерите да управляват стопанствата си екологично.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X