Експерти обследват пораженията по посевите от падналата градушка

Сформирани са екпертни комисии с представители на Областните дирекции „Земеделие“, които да обследват незабавно пораженията по насажденията от падналата градушка на 25 април. По предварителни данни най-много пострадали земеделски площи има в областите Пловдив, Стара Загора и Сливен.

Припомняме, че след настъпване на събитието, земеделските производители трябва да подадат в 7-дневен срок заявление  за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка.  Документите ще се приемат в Общинските служби по земеделие.

След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите, причинени от неблагоприятни климатични събития.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X