При резитбата на овощните дръвчета има принципи

Агр. Петър Кръстев

Резитбата е основна операция при отглеждане на плодни дръвчета. С нея се цели нормално развитие на дръвчетата и получаване на оптимални и качествени добиви. За да се постигне всичко това, намесата на овощаря трябва да започне още в първата година след засаждане.

Изграждането на здрав скелет е много важно

За да се подготвят дръвчетата за носене на бъдещия плодов товар, те трябва да имат изграден здрав скелет. Това означава да направим така, че да осигурим здраво срастване между скелетните клони и скелетните разклонения на дърветата.

Здравината на срастване зависи от ъгъла на разклоняване

Ъгълът на разклоняването на скелетните клони трябва да бъде най-малко 45° спрямо вертикалната ос на централното стебло (водач). При по-остър ъгъл срастването е по-слабо и най-често води до разцепване.

Има и други фактори за здравина на връзката

Здравината на срастването зависи и от дебелината на двете части. Колкото по-дебела е частта, която носи разклонението, толкова по-здрава е връзката между тях и обратно. При еднакви или близки по дебелина части, дебелината на срастването силно намалява.

Скелетните клони трябва да са в ограничен брой

Здраво срастване между стеблото и скелетните клони се получава, когато на един етаж има три, най-много четири скелетни клона. При сортове с прибранорастящи корони е за предпочитане да се оставят три скелетни клона на етаж, а при сортове с по-широки (отворени) корони броят на клоните в един етаж може да бъде четири, като те са разположени на кръст.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X