Пълна гама от слънчогледови хибриди на Lidea

Компанията предлага хибриди от всички съществуващи до момента технологии

Подкрепена с дългогодишния опит на две водещи компании в област-
та на производството и дистрибуцията на семена, Lidea популяризира своята устойчива визия. Компанията непрекъснато подобрява слънчогледовите хибриди, като се старае да развива високопродуктивна генетика, устойчива на негативни въздействия от различен характер. Една от най-важните технологии, които фирмата разработва, е устойчивостта срещу синя китка, съществена за нашите географски ширини. В България този паразит е доста разпространен и в повечето случаи е водещ критерий при избора на слънчогледов хибрид. Това мотивира Lidea през тази година да разработи нова класификация за устойчивост на хибридите, които ще предлага към синя китка.
Новата класификация на слънчогледовите хибриди за устойчивостта им на синя китка са:
OR MASTER ESSENTIAL и OR MASTER PREMIUM
 OR MASTER ESSENTIAL на Lidea включва хибриди с устойчивост към умерени нива на заразяване със синя китка. Те са подходящи за отглеждане в полета, заразени с най-често срещаните раси на паразита.
 OR MASTER PREMIUM включва хибриди, които са с много добра и отлична защита срещу синя китка. Те могат да се отглеждат в полета със силна зараза от паразита, вкл. и там, където има агресивни раси.
Генетиката на Lidea работи за толерантност на слънчогледа към основните заболявания – фома, склеротиния, мана.
Компанията разработи класификация на културата и за устойчивост на мана, която през последните години се превръща в сериозен проблем у нас. Стремежът и старанието на екипа на фирмата целят да подобрят и да класифицират слънчогледовите хибриди така, че да се улесни изборът на земеделските производители.
Класификация на слънчогледовите хибриди за устойчивостта им на мана са:
MILDEW MASTER ESSENTIAL и MILDEW MASTER PREMIUM
 MILDEW MASTER ESSENTIAL включва хибриди с ниво на устойчивост, подходящи за отглеждане във всички райони, с изключение на райони, заразени със силно агресивни раси и с много висок инфекциозен натиск.
 MILDEW MASTER PREMIUM хибридите са най-добрият избор при полета с изявена зараза от мана. Подходящи за високорискови зони, в зависимост от различни фактори, влияещи на разпространението – скъсен сеитбооборот, чести валежи в периода на сеитба, средна температура в ранните фази на вегетация между 15ºС и 18ºС.
Lidea предлага на българския пазар слънчогледови хибриди от всички технологии –
Клиърфийлд,
Клиърфийлд Плюс, Експрес и конвенционални,
както и от всички групи зрелост – от ранни, средноранни до среднокъсни хибриди.
В технологията Клиърфийлд е добре познатият хибрид от средноранната група – EC Терамис CL. ЕС Терамис CL е регулярен и пластичен хибрид, подходящ за широко райониране, със стабилно представяне независимо от почвено-климатичните условия.
Водещ хибрид в Клиърфийлд Плюс сегмента е ЕС Джанис CLP, открояващ се с отличен фитосанитарен профил и висок и стабилен добив както на зърно, така и на масло във всички почвено-климатични условия. Подходящ за отглеждане в полета с умерени нива на заразяване със синя китка с ниво на устойчивост OR MASTER ESSENTIAL.
EC Антемис CLP е ново поколение генетика в този сегмент с бърз начален старт и мощно растение, съчетано с отличен потенциал за маслено съдържание, достигащо до 52%. Подходящ за отглеждане в полета с висок инфекциозен натиск както от мана, така и от синя китка, с ниво на устойчивост OR MASTER PREMIUM и MILDEW MASTER PREMIUM.
В Експрес технологията с изключителен потенциал е ЕС Армоника SU, особено подходящ за интензивно отглеждане. Има високо съдържание на масло и отличен фитосанитарен профил.
ЕС Ароматик SU е другото предложение в сегмента, подходящ за отглеждане в цялата страна, адаптивен и към трудни агроклиматични условия. Средно ранен хибрид с много добра толерантност към икономически важните болести, в т.ч. мана и синя китка, с нива на устойчивост, съответно MILDEW MASTER ESSENTIAL и OR MASTER ESSENTIAL.
В портфолиото на Lidea влизат и олеинови слънчогледи, интересът към които през последните години нарасна значително. В Експрес технологията компанията предлага два олеинови слънчогледа –
EC Джурасик SU HO и EC Аржентик SU HO
EC Джурасик SU HO е средно ранен хибрид с бърз начален старт и много висок потенциал при интензивни условия и отлична толерантност на мана. Нивото на устойчивост на мана MILDEW MASTER PREMIUM и ниво на устойчивост на синя китка OR MASTER ESSENTIAL.
ЕС Аржентик SU HO е предложението във високоолеиновия сегмент, подходящ за екстензивни и трудни условия. Стабилен хибрид с най-високо ниво на толерантност към мана и синя китка MILDEW MASTER PREMIUM и OR MASTER PREMIUM.
За да защити генетичния потенциал на слънчогледовите хибриди, особено в уязвимите ранни фази на развитие,
Lidea стартира иновативен подход – Boost&Go
Boost&Go е революционно третиране на семената, което включва биостимулатор и хранителни вещества, защитени от ново покритие за гарантиране на перфектна хомогенност и защита от биотичен и абиотичен стрес по време на покълване и поникване.
До края на кампанията можете да се възползвате от бонусната програма на Lidea, а именно – при заявка на 10 торби от който и да е продукт в портфолиото слънчоглед и царевица, получавате 1 торба бонус.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X