„Напоителни системи“ търси ползватели за язовири и ведомствени сгради

Държавното предприятие „Напоителни системи“ търси ползватели за два язовира и различни свои ведомствени имоти. Всички обекти са обявени на търг с решение на Съвета на директорите, взето в края на януари. Аукционите ще са с тайно наддаване, като за всички са обявени първа и резервна дата, в случай, че на първата то не може да се проведе. Договорите с победителите ще бъдат сключени за по три години.

Предприятието търси наемател за язовир „Троян“, намиращ се в землището на едноименното село в Хасковска област, община Симеоновград. Водоемът се стопанисва от клон „Хасково“ на „Напоителни системи“ и се отдава за аквакултури. Началната тръжна цена е 7750 лева. Временен стопанин се търси и за язовир „Ковачевица“, стопанисван от клон „Мизия“ във Враца, който също може да се ползва за аквакултури. Наддаването за него ще започне от 9195 лева.

Желаещите да участват в тези аукциони могат да купят тръжна документация, която струва 10% от началната тръжна цена на избрания обект без ДДС, толкова е и депозитът, който се изисква от кандидатите.

Сходни са и условията за участие в търговете за общо дванайсет обекта, собственост на „Напоителни системи“. Това са осем имота – отделни сгради или помещения, собственост на клон „Средна Тунджа“ в Сливен, два имота на клон „Мизия“ във Враца, склад към язовир „Гарваново“ край едноименното село в Хасковска област и помещение в землището на село Черногорово, собственост на клон „Тополница“ в Пазарджик. Те са различни по квадратура, а началните тръжни цени, определени от лицензиран оценител, са от 666 до 6904 лева.

Първите дати на търговете са от 15 до 18 февруари. Заявления за участие се приемат в централното управление на „Напоителни системи“ на бул. „Цар Борис III“ № 136 в София.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X