Криза на доставките на торове в България

Уважаеми колеги,
Регионалната ситуация, свързана със стоковата обезпеченост на азотни, азотно-фосфорни и комбинирани торове за българския пазар показва тревожно състояние преди предстоящата селскостопанска кампания. Агрополихим, като основен регионален производител и търговец, считаме, че е от голямо значение земеделските производители да бъдат информирани за баланса между очакваното търсене и предлагане на минерални торове, за да вземат информирано решение за плановете си за покупки и най-вече период на физическа доставка на необходимите им продукти.
Високите цени от последните месеци и флуктуациите при някои азотни продукти от началото на годината повлияха негативно при вземане на навременни решения от страна на земеделските производители. Покупките и доставките се отлагат за последните възможни агротехнически срокове за влагане. От гледна точка на производителите на торове и търговците това създава ситуация на свръхнатоварване на складовете и създаване на проблеми с подсигуряване на нужните парични обороти, в следствие на което на свой ред те търсят алтернативи за регионална или експортна реализация на същите.
Нашите прогнозни данни към днешна дата показват, че до 31.03.2022 г. очакваните свободни (непродадени) стокови наличности, включващи местното производство и планираният внос на азотни торове ще са около: Амониев нитрат – 75 000 мт; УАН – 15 000 мт; Урея – 15 000 мт. Липсата на съществени доставки по складове на търговци и производители през последните два месеца не позволява и буфер при започване на кампанията. Очевидно е, че дори земеделските производители да намалят стандартните торови норми с 1/3, то отново очакваме да се появи съществен дефицит. Това, освен до краткосрочна ескалация на цените, ще доведе и до недостиг на торове в разгара на кампанията. Друг проблем, който очакваме е, че наличните количества ще бъдат заявявани за физическа доставка едновременно от много потребители за кратък период от време, което значително ще затрудни и веригата на доставки.
Ситуацията се обостря и от регионалния дефицит: Румъния изостава с около 150 000 мт Амониев нитрат поради тежката авария на торовия производител в Търгу Муреш и там се вземат спешни мерки от правителството за частично компенсиране на недостига с внос. Украйна е в същото състояние поради проблемите с доставки на природен газ от Русия. Международните пазари на практика са разпродадени до края на април след въвеждането на експортна забрана за износ на Амониев нитрат от страна на Русия.
Ситуацията при комбинираните и фосфорните торове е аналогична с разликата, че освен Троен суперфосфат и Моноамониев фосфат, които Агрополихим като производител може при нужда да алокира към вътрешния пазар, то предлагането на вносни комбинирани и фосфорни торове е силно ограничено с незначителни шансове за осигуряване на допълнителни количества при започване на активната кампания по торене. Нашата оценка за наличните свободни обеми на пазара към момента е както следва: Троен суперфосфат – 5000 мт; Моноамониев фосфат – 5000 мт; НП 20-20+S – 8000 мт; НПК 16-16-16 – 6000 мт; НПК 15-40-10 – 4000 мт; НП 18-30+S+Zn – 5000 мт. Тези наличности са около 40% от реално консумираните през пролетния сезон на 2021г, който от своя страна също беше с относително слаба активност.
С настоящото съобщение нямаме за цел да създаваме излишно напрежение или изкуствено търсене, тъй като външните пазари към момента поддържат достатъчно стабилни фундаменти, за да се налага производителите да разчитат основно на местния пазар за реализация. От позицията на утвърден и отговорен български производител и активен участник в земеделската верига за производство, сме длъжни да споделим обективните факти, като оставяме на нашите контрагенти и партньори сами да оценят потенциалните рискове за пролетната кампания. Агрополихим продължава да дава пълен приоритет на българския пазар, като прави всичко по силите си да поддържа цени на различните торове на нива значително под тези в страните на ЕС, но при ситуация на занижено търсене в България към момента и дебалансиране в съотношението между складови наличности, продажби и финансови потоци, може да се наложи преосмисляне на пазарната ни стратегия и алокиране на обеми към международните пазари.
Нашият екип от търговци и агрономи е на Ваше разположение за допълнителна информация и въпроси по темата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X