Агрометеорологична прогноза

21 – 27.02.2022

Наднормените температури през изтеклия период, с максимални стойности надвишили на много места в страната 16-17ºС, нарушиха покоя при есенните посеви и провокираха преждевременно развитие при някои раноцъфтящи овощни видове (бадем, кайсия, праскова) в част от Дунавската равнина (агростанция Павликени) и в южните райони (Петрич, Сандански).

В началото на следващия седемдневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от високи за сезона температури, които ще възобновяват и активизират вегетационните процеси при зимните житни култури и трайните насаждения. В началото на третото десетдневие на февруари при пшеницата ще преобладава фаза трети лист. По-малък е делът на посевите във фаза братене.

През втората половина от периода се очаква съществено понижение на температурите, но без критични минимални стойности за земеделските култури. В полските райони в средата на третото десетдневие на февруари средноденонощните температури ще се доближават до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

През периода при костилковите овощни видове ще се наблюдава набъбване на пъпките. Междуфазният период от набъбване до разпукване на пъпките е интервал, през който не трябва да се пропускат профилактичните пръскания при овошките с медсъдържащи фунгициди. Тези третирания са от изключително важно значение за редуциране на заразите от зимуващите патогени: ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата, сачмянка (череша, кайсия, слива) и др.. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания при овошките, подхранване на есенниците с азотни минерални торове, предсеитбени обработки на площите предвидени за сеитбата на ранните пролетни култури (грах, фий, пролетен ечемик) ще има в началото на периода.

Сеитбата на градински грах е желателно да се извърши при първа възможност до края на февруари. Грахът се сее на дълбочина 5-6см. Сеитбата може да се извърши по няколко начина: гнездова – в едно гнездо се поставят 4-5 семена при разстояние 60см между редовете и 30см между гнездата; редов посев с 20см разстояние между редовете и 8-10 см вътре в реда; лентова сеитба – редуват се ленти с 2, 3 до 4 реда в лента. Разстоянието между редовете в лентата е 15-20см, а между лентите 50-60см.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X