Какво остана в НПВУ за земеделието в крайна сметка

След като Планът за възстановяване и устойчивост съвсем се превърна в мъгла и е обвит в пълна тайна, въпреки многобройните ни запитвания към МЗм, най-накрая конкретна информация за съдържанието му в част земеделие получихме от г-жа Десислава Танева, бивш земеделски министър и народен представител от ГЕРБ.

15 млн. лева са инвестициите заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат насочени за центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. Предвижда се този проект да е част от двата основни проекта, които са заложени за отрасъла в Плана за възстановяване, ревизиран от новото правителство.

Първият проект е „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“, а вторият – „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“. Именно в него е заложен проектът за изграждане на пазари за директна реализация на стока и с това скъсяване на веригите за доставки. Бюджетът за фонда е в размер на 437,4 млн. лева и с период на реализация до края на 2025 година. Общо четири са направленията, в които ще се предоставя подкрепа чрез Фонда:

Първото е инвестиции в технологична и екологична модернизация с бюджет в размер на 318,1 млн. лв.

Второто направление е свързано с центровете за реализация с бюджет 15 млн. лв.

Третото направление е за инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни с бюджет в размер на 4,6 млн. лв.

Четвъртото направление е за напояване – Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода в земеделските стопанства с бюджет 99,7 млн. лв.

Искам да напомня, че и сега в Сливен работи такова тържище – „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД Сливен, изградено по проект от държавата.

В първия вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост предложихме и защитихме пълна модернизация Напоителни системи за напояване и за отводняване на стойност близо 850 млн. лв. След пълното му зачеркване, в последния вариант са оставили дейността с бюджет от близо 100 млн. лв.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X