И в НПВУ земеделието не се оказа приоритет за българското правителство

Земеделието е един от отраслите, в които средствата за инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост са орязани най-много. Авансови плащания за България не се предвиждат поради късно внасяне на плана. Предстоят още няколко процедури до окончателното му одобрение . Ако те бъдат преминати евентуално успешно, първо плащане може да има в края на годината.

НПВУ е на стойност 6.27 млрд. евро. 58.9% от него са за Зелени мерки в енергетиката, които включват плаващи платформи в Черно море с ветрогенератори, либерализация на енергийния пазар и трикратно увеличение на дела на ВЕИ. Батериите за съхранение на енергия също остават. Но по отношение на земеделието нещата са съществено орязани.

Напояването изпада окончателно от Плана за възстановяване и устойчивост, показва справка на публикувания финален вариант на документа на официалната интернет страница на Министерски съвет.

За компонента Устойчиво селско стопанство ще бъдат предоставени общо 986.1 милиона лева, от които 457.3 милиона лева идват от Механизма за възстановяване и устойчивост. По-голямата част от средства, в размер на 528.8 милиона лева, ще бъде национално съфинансиране и по-конкретно, 437.4 милиона лева авторите на проекта очакват да дойдат от бизнеса.

За селскостопанския сектор са предвидени две инвестиции:

Инвестиция 1: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

Подкрепата за инвестиции е насочена към всички регистрирани земеделски стопанства. Общият планиран ресурс е 962.2 милиона лева, от които 437.4 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 524.9 милиона лева национално съфинансиране, вкл. 437.4 милиона лева частно съфинансиране с период на изпълнение 2022-2025 г.

Инвестиция 2: Дигитализация на процесите от фермата до трапезата

Общият планиран ресурс е 23.9 милиона лева, от които 19.9 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 3.9 милиона лева национално съфинансиране с период на изпълнение 2022-2025 г.

Земеделието е един от отраслите, в които средствата за инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост са орязани най-много.

Първоначално се предвиждаше отпускане на много голяма сума за възстановяване на напоителните системи в страната, но в последствие тези разходи бяха извадени от него от служебното правителство. Така българските земеделци се простиха и с последната надежда да имат поливно земеделие. Но ще се дигитализират и екологизират. Предимно със заеми.


Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X