Кораген® 20 СК– модерното решение от ФМС Агро България срещу неприятелите по царевица, картофи, овощни и зеленчукови култури и лозя

Днес производството на пресни храни е изправено пред нови предизвикателства и непрекъснато променящи се изисквания по отношение на контрола на неприятелите.
Потребителите очакват да получават продукти на достъпни цени и с високо качество през цялата година, произведени с минимално въздействие върху околната среда. Интегрираната растителна защита е стандарт в производството на храни. На пазара се предлагат ограничен брой инсектициди, със сходен механизъм на действие. Резистентността се превръща в нарастваща заплаха.
Кораген® 20 СК е мощен инсектицид от ново поколение, доказан в практиката, който контролира широк спектър от гризещи насекоми, включително тези, резистентни към съществуващите на пазара активни вещества. Неговата дълготрайна защита позволява по-малък брой третирания и допринася за по-доброто качество на реколтата. Неговият отличен профил на безопасност спрямо околната среда и полезните видове го прави подходящ и предпочитан партньор в програмите за Интегрирана растителна защита (ИРЗ).
Царевичен стъблoпробивач (Ostrinia nubilalis) е много сериозен неприятел по царевицата, като напада и някои зеленчукови култури. При царевицата ларвата се храни с почти всички части на растението (листа, свила, стъбло, кочан), но най-сериозните повреди нанася по стъблата, прегризвайки в тях тунели, които в последствие водят до пречупване на растенията. Допълнително прегризаните тунели създават предпоставки за нападение от гъбни патогени и развитие на микотоксини.
Инсектицидът Кораген® 20 СК e отлично модерно средство за борба срещу царевичния стъблопробивач и нощенките, като осигурява висока ефикасност при ниска доза на употреба, притежава дълъг период на защита, бързо спира храненето на вредителите, спомага за увеличаване на качеството и количеството на зърното и няма негативно действие върху полезните видове.


Доматен миниращ молец (Tuta absoluta) е изключително опасен листоминиращ молец, който напада най-силно доматите. Оранжериийните условия позволяват непрекъснато развитие на неприятеля и като резултат могат да се открият всички стадии на T. аbsoluta по време на целия вегетационен сезон. Ако не бъдат предприети подходящи мерки, загубите от T. аbsoluta могат да доведат до 50 – 100% загуба на продукцията.
Кораген® 20 СК осигурява отличен контрол на този неприятел, като се прилага по всяко време на вегетацията при достигане на икономическия праг на вредност на възрастните индивиди и при поява на първите яйца в доза 17 – 20 мл/дка. За недопускане на резистентност, не трябва да се третира с Кораген® 20 СК повече от 2 пъти. Препоръчва се двете третирания да се направят последователно едно след друго (с интервал от 8 – 10 дни).
Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) традиционно е най-трудният за контролиране вредител, тъй като той се вгризва в плодовете. Приложен преди начало на излюпване на яйцата в доза 16 мл/дка, Кораген® 20 СК контролира в най-висока степен този неприятел, както и видове листозавивачки, педомерки, миниращи молци и други.
Значението на колорадския бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) за картофите непрекъснато нараства. Няколко са основните причини за това: ниската ефикасност на някои инсектициди, приложени при високи температури; неправилно избран момент на третиране и резистентност на неприятеля към много активни вещества. Кораген® 20 СК, приложен в доза 6 мл / дка осигурява дълготраен контрол (21 дни) на колорадския бръмбар при всякакви климатични условия и при тежки нападения.
Кораген® 20 СК е един от най-продаваните инсектициди в световен мащаб, като има регистрация при над 20 култури и се предлага в 120 държави на всички континенти. Доверете се на Кораген® 20 СК от ФМС, за да защитите успешно и сигурно вашите култури.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X