loader image

Пламен Абровски: В Стратегическия план няма количествен анализ, който да показва как ще се повишат доходите на земеделските стопани

Селското ни стопанство, финансирането му и въобще продоволствената ни сигурност е национален приоритет, който всяка една политическа сила трябва да брани – все пак става дума за България. Така коментира ситуацията с върнатия ни със забележки от Брюксел Сратегически план по ОСП, председателят на Комисията по земеделие, Пламен Абровски.

„Ако трябва да търсим причината за многото коментари, то нека първо се огледаме в нас – Стратегическия план е плод на усилията на пет правителства и четири министъра – като започнем с преговорите на ниво ЕК стартирали по времето на Румен Порожанов, преминем през анализите и интервенциите изготвени по времето на Десислава Танева и Христо Бозуков и стигнем до финалното предаване от Иван Иванов. Успехите и провалите трябва да се разглеждат като съвкупност от решенията на всеки един от тях.

Един пример с написаното в точка 8:”По отношение на по-справедливото разпределение на директните плащания България се приканва да предостави количествен анализ, показващ комбинираното въздействие на всички предложени инструменти за подпомагане на доходите върху нивото на доходите на земеделските стопанства. Това ще позволи на службите на Комисията да извършат цялостна преценка дали нуждата от по-справедливо разпределение и по- добро насочване на директните плащания е задоволена в достатъчна степен.”

Знаете ли какво означава това? В Стратегическия план няма КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ, който да показва как ще се повишат доходите на земеделските стопани. Извинявайте, но това не е анализ, който оставяш за последния момент – това е анализ от който тръгваш, ако искаш да има справедливо разпределяне на субсидиите.

Приканвам г-н Иван Иванов да направи писмото с коментарите публично, за да стане видна истината – кой, какво, кога!“

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X