Полша се отказа от тавани на директните плащания

Това е много неефективен инструмент и функционирането му би било скъпо, пише министерството в мотивите към напълно одобрения вече от ЕК план.

Одобреният национален стратегически план (НСП) за Полша, който ще бъде фундамента при прилагането на ОСП за годините 2023-27, не включва механизма за ограничаване на плащанията, както бе в предишния седемгодишен план. В четвъртото, последно и вече одобрено от Европейската комисия предложение за Стратегически план, подходът за ограничаване се промени на 180 градуса. Полша се отклони от намаляването на директните плащания за големите ферми, съобщава полското издание Farmar.

Въвеждането на тавана от 2013 г. имаше за цел по-справедливо разпределение на подпомагането и намаляване на плащанията над определена сума за най-големите стопанства.

Приетата свобода при разработването на национални стратегически планове в страните от Общността, както и предишната ситуация, свързана с пандемията от Covid-19 и настоящата война в Украйна, накараха Полша да се оттегли в последната версия на НСП от намаляване на изплащането на субсидии до най-големите ферми.

Понастоящем в одобрения Стратегически план пише: Полша не вижда легитимността на въвеждането на таван и намаляване на плащанията. В Полша това е много неефективен инструмент и функционирането на този инструмент би било много скъпо (анализите показват, че като се вземат предвид направените разходи за труд, този инструмент ще обхване около 100 бенефициенти и сумата, получена от него, ще се колебае около 2,5 милиона евро на година). Полша постига целите за преразпределение с помощта на по-ефективни инструменти, включително по-специално чрез плащането за преразпределение. Неизползването на таван и дегресивност за най-големите ферми ни позволява да оценим ролята, която играят на вътрешния пазар, което е особено важно с оглед на настоящата ситуация в Украйна.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X