ЗЕМЕДЕЛСКИ BITCOIN-и: АGviser – първата компания в България за сертифициране на въглеродни кредити вече работи, за да печелят фермерите

Ние сме първата компания, която предлага алтернатива на въглеродните калкулатори и можем по категоричен начин да отчетем точното количество секвестиран въглерод в почвата“, обясняват двамата създатели на AGviser.

Компанията създава собствен стандарт за сертифициране на въглеродни емисии от земеделието, по методология, която е абсолютно консервативна, научно обоснована и обективна

Въглеродното земеделие е комплекс от различни селскостопански практики,насочени към улавяне на атмосферния въглерод в почвата, в корените на растенията и в надземната растителна маса.Основната задача на тези практики е да се ускори процесът по отделяне на въглерод в почвата и в растителните остатъци с цел създаване на нетна загуба на въглерод от атмосферата.

AGviser дава на земеделците ноу-хау как да секвестират повече въглерод впочвата и след издаването на въглероден сертификат ще им помага да го продават, за да печелят реални пари

Методологията доказва не колко замърсяват земеделците, а колко чистят. И колкото повече чистят, толкова повече пари ще получават

Ася Василева

Чавдар Маринов и Христо Николов са хората, които стоят зад AGviser. Бившият заместник министър на земеделието Чавдар Маринов и Христо Николов, председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България, са известни на всеки участник в агробизнеса в България, а AGviser е създадена, за да обърне правилата на Зелената сделка и въглеродното земеделие в полза на земеделците.

Идеята се ражда от земеделец – Христо Николов. Млад човек с бизнес мислене, но и много опит на полето, визионер, който един ден се замислил какво е мястото на хората като него, които работят на полето, в дигиталната ера на крипто валути, Зелени сделки и Метавселени. Съдбата го среща с идеалният администратор в лицето на Чавдар Маринов, който има опита и знанията да осъществи идеята на практика. Разбират се от половин дума. И докато Христо започва усилена работа на полето, то Чавдар се заема с административните въпроси и привличането на инвеститори. Така се ражда една компания, която вече е факт – с офис и лаборатория, която скоро ще бъде акредитирана, в Пловдив, формиран вече екип от млади хора, агрономи и учени, дигитална платформа за данни и търговия с въглеродни кредити. Да, земеделците в България вече могат да правят пари от това, че се грижат за почвата си.

Как работи?

Има съществуващ свободен пазар на въглеродни кредити (компенсации). Той работи по ясни регламенти. Има контролиращи организации, които валидират програми и верифицират въглеродни сертификати, но никоя от тях засега не работи с оператори от България. Това е и причината този пазар у нас да не е стартирал до сега. Затова от AGviser решават кардинално проблема, като създават собствен стандарт за сертифициране на въглеродни емисии. Това коства колосално количество свършена работа, много време и ресурси, но днес вече е реалност. „Физически, психически и финансово сме подготвени за това. Стреляме високо и се целим надалеч – в бъдещето на земеделието, което неминуемо ще се промени, искаме или не“, казва Христо Николов.

Цената на една въглеродна емисия до миналата година варираше значително. Достигна до спекулативни ниваот 80-90 евро за емисия. Но общото мнение на експертите е, че цената няма да падне под 50 евро за тон. Това коя култура колко въглерод може да секвестира в почвата, в кои географски ширини, и при какви методи на отглеждане, е единствено и само доказуемо след направата на задълбочен лабораторен анализ на химични и биологични показатели в акредитирана лаборатория. И това е строго индивидуално за всяко едно поле и стопанство.

Но така или иначе съдържанието на въглерод в почвите е голямо. И спазвайки добрите земеделски практики, в тях винаги ще се натрупва повече въглерод. С определени насоки и агрономски препоръки секвестирането му може да се ускори. Това също става с подкрепата на специалистите на AGviser. Ако земеделците се възползват от съветите им, то те могат да натрупват по-големи обеми въглерод за по-кратко време в почвите си. И да печелят пари, докато правят почвата по-здрава за децата си.

AGviser

Компанията е регистрирана в началото на април тази година с предмет на дейност в областта на науката, иновациите и развойната дейност. Името идва от комбинация между земеделие и съветник. От първоначалната идея до реализирането на инвестиционните намерения минават близо две години. Но това е рекордно кратък срок за такъв проект, който е привлякъл инвестиции за милиони лева.

Нашата дейност се развива в рамките на две дружества, обясни Христо Николов. Едното е AGviser, другото е CarbonSafe. AGviser е консултантска компания, която менажира дейността на лабораторията и поддържа комуникацията с фермерите. Там планираме и извършваме геореферирано пробовземане и изследваме почвените проби в лабораторията. На база на резултатите от тези анализи разработваме индивидуална програма за въглеродно земеделие. Земеделецът следва тази програма и периодично се правят контролни проби, които да установят състоянието на почвите – съдържание на хранителни елементи и на въглерод. Освен въглерода, ще следим и диазотния оксид, защото и за него има добър пазар на доброволни емисии. В световен мащаб се търгуват и емисии за азот и за метан. В България имаме добри условия да генерираме сертификати за азотни емисии. За момента обаче се фокусираме върху въглерода.

Дружеството CarbonSafe управлява програма за въглеродно земеделие, основана на собствена методология за верифициране на въглеродните сертификати, която възнамеряваме да валидираме на ниво ЕС. Когато този процес бъде финализиран, надяваме се съвсем скоро, ще можем да излезем освен на пазарите за доброволна търговия с въглеродни емисии, но и на регулирания пазар на такива“.

Трябва да се положат усилия за спиране на климатичните промени, казва Чавдар Маринов. Те са факт и всички ги виждаме. Но не бива земеделците да страдат от това. Не може това да стане с калкулатори, глоби и санкции. Трябва да се вдъхне кураж на земеделците, да видят, че има хора, които мислят и за тях, и че фермерите могат да генерират приходи от опазването на планетата“.

Офисът и лабораторията на AGviser се намират в Пловдив. Вече е извършено пробовземане на 2000 дка опитни стопанства и пробите се тестват в акредитирана лаборатория. През декември ще заработи и собствената лаборатория на AGviser на пълен капацитет, като предстои нейното сертифициране. Вече е назначен и персоналът за офиса, пробовземането и лабораторията.

Методологията

В световен мащаб съществуват няколко стандарта за измерване на въглеродни емисии. Ние създадохме различна, много консервативна методология за сертифициране, която е нова и неприлагана до момента. Нашият стандарт е базиран изключително на реални геореферирани почвени проби, които са обработени в акредитирана лаборатория по строго определен протокол, гарантиращ обективност на резултатите.

Лабораторията ни в момента се подготвя за акредитация в Българската служба по акредитация. Тя ще бъде независим контролен орган. Това е причината лабораторията и въглеродната програма да са разделени в отделни дружества“, обясни Христо Николов. Но поясни, че освен това са в контакт и с международни сертифициращи компании, с които също да работят в бъдеще.

Методологията на AGviser е научнообоснована и не може да бъде манипулирана. Всяка почвена проба е геореферирана, анонимно изработена в акредитирана лаборатория и резултатите се съхраняват в електронна база данни. За целта AGviser осъществява партньорство с най-голямата в България технологична компания в сферата на земеделието.

Всичко започва с почвена проба

AGviser разполага с единствената в България почвена сонда, която работи на три дълбочини. Има налични данни, че освен в дълбочините 0-30 см и 30 – 60 см, но и в третия пласт 60-90 см също има наличие на значими количества въглерод. След автоматичното пробовземане, което е акредитирано по протокол, следва лабораторен химичен и биологичен анализ в акредитирана лаборатория.

Защо се прави лабораторен анализ?

На базата на този анализ вече може да се съди освен за микро и макроелементи, но и за конкретните количества активен въглерод, който се намира в почвата. След като се видят резултатите от почвените проби, те преминават през агрономска преценка. На база на нея се издава препоръка за начините за повишаването на секвестирането на въглерод в почвата в конкретното стопанство. Тази препоръка ляга на практиките на регенеративното земеделие.

Изработваме т. нар. Технологични карти за въглеродно земеделие, според резултатите от химичното лабораторно изпитване, и направляваме процеса. Първата проба съгласно методологията се нарича базова, след 12 месеца се прави контролно почвено пробовземане и отново се отчитат резултатите. Разликата в резултатите между базовата и контролната проба е реално секвестираният въглерод, който е доказан с научен метод, посредством съвременни технологии от акредитирана лаборатория, абсолютно неоспорим“, казва Чавдар Маринов.

Тук не става дума за субективни методики, които лягат върху различни екологични норми по ISO стандарти и не работят с научноустановени факти, а само с препоръки и предположения.

Ние сме първата компания, която предлага алтернатива на въглеродните калкулатори и можем по категоричен начин да отчетем точното количество секвестиран въглерод в почвата“, обясняват двамата създатели на AGviser.

Нашата дейност са науката и иновациите. Но подчертаваме непрекъснато, че методите ни са консервативни. Защото това е най-обективният и точен анализ, с който няма да подценим или ощетим земеделците. Защото ние самите сме земеделци и нямаме никакво желание това да се случи. Нашите анализи са насочени към това земеделците в никакъв случай да не получават по-малко пари отколкото им се полагат. Нито ще подценяваме тези, които искат да си закупят доброволните въглеродни кредити. И в същото време няма да заблуждаваме обществото, че се прави нещо, за което някой взема пари, а реално то няма ефект. Затова трябва да има точен, ясен, научно обоснован протокол, който да доказва количеството натрупан въглерод в почвата. И това е именно разликата между двете измервания – базовата и контролната проба“, резюмира Чавдар Маринов.

Какво следва, когато се установи количеството на въглерод в почвата и земеделецът получи въглероден сертификат?

Сертификатът за въглеродна емисия е материалният резултат от нашата работа. Този сертификат земеделците могат да търгуват, както самостоятелно, така и през нас на свободния пазар. Това води до получаването на приходи за земеделците“, пояснява Чавдар Маринов.

Прероръки за успешно въглеродно земеделие

Освен за въглерод, лабораторията на AGviser изледва почвата за съдържание на микро и макроелементи и издава конкретни, индивидуални препоръки за торене. А те в момента са особено полезни за земеделците с оглед на поскъпването на всички торове. AGviser изчислява изключително коректно, на база разделяне на отделните физически блокове на клетки за пробовземане, къде колко тор е необходим. „Работим с плоска норма на торене, обяснява Чавдар Маринов. Засега не искаме да говорим за променлива норма, тъй като повечето земеделски стопанства нямат достатъчна техническа обезпеченост. Имаме опцията да предлагаме и препоръки за променливо торене, но на този етап ще се съсредоточим върху плоската норма“.

Препоръките не се свеждат само до торенето. Въглеродното земеделие е комплекс от различни селскостопански практики, насочени към улавяне на атмосферния въглерод в почвата, в корените на растенията и в надземната растителна маса. AGviser работи с водещи учени в земеделието в България, които разработват научнообоснована методика за успешно земеделие в конкретното стопанство. Разбира се, препоръките и предписанията не са само във връзка с торенето, а с цялостната технология на земеделие в стопанството. За целта първо се прави т.нар. Преценка за допустимост на кандидата за участие във въглеродната програма. Изследват се методите на отглеждане и технологиите, които се използват в стопанството.

Нашите препоръки са базирани на принципите на регенеративното земеделие. С този метод е доказано, че земеделците могат да получат икономически ефект. Вероятно ще имат краткосрочно намаляване на добива, но това ще доведе до значимо намаляване на разходите. По този начин ще се използват по-малко препарати и торове, обработките ще се минимизират, няма да се използва такава тежка техника. Конвенционалното земеделие, което прилагаме от 40 години неминуемо води до ерозия на почвата. Тази технология, освен икономическа полза за стопаните, води и до повишаване на биологичното разнообразие в почвите, а от там и до стабилни добиви при относително ниски разходи. До подобряване на почвеното здраве, грижата за което е задължение на цялото общество и на земеделците на първо място.

Не е необходимо да се произвеждат огромни количества продукция и да се замърсява околната среда с цената на големи разходи, когато с определени практики е възможно тези разходи да се минимизират. Става дума за покривни култури, за консервационно земеделие – световнопризнати практики, които неминуемо допринасят за подобряване на почвеното здраве и секвестирането на въглерод в почвата, обяснява Чавдар Маринов и добавя:

Трябва обаче някой да може да измери всичко това количествено и качествено. Нашето верую е, че доброволните въглеродни емисии ще влязат в бизнеса на земеделците съвсем скоро като един реален продукт, с който фермерите ще търгуват, както с ябълките, например. Но както, когато продаваш ябълки, трябва да можеш да мериш килограми, така и при въглерода трябва да можеш да го измериш. AGviser е първата компания, създаваща протокол, чрез който може реално да се направи такова акуратно замерване“.

Политиката на ЕС

Все още се решава дали подпомагането за въглеродното земеделие да остане в рамките на Общата селскостопанска политика или да се регулира под формата на търговия със сертификати. Но каквото и решение да избере ЕС, а е сигурно, че това ще се случи, този въглерод ще трябва да може да се измерва, за да получават земеделците доходи.

Няма значение какъв подход ще избере ЕС. За нас това не е важно. AGviser е създадена, за да е в полза на земеделците. Защото те не са само замърсители, както се опитват да ги представят. Напротив, те могат да чистят и да секвестират въглерод в почвата. Тя е безграничен резервоар за това. Това е съпътствано с внедряването на практиките за добро земеделие, за което, разбира се, земеделците трябва да се компенсират.

Да вземем един животновъд. ЕС все повече ще рестриктира животновъдството с нитратни ограничения. Но ако животновъдът може да докаже, че в същото време е компенсирал това замърсяване с чистене на въглерод и диазотен оксид, той няма да бъде наказан, защото така замърсяването се занулява. Но това трябва да бъде надлежно измерено и доказано.“, дава пример Чавдар Маринов.

Какви са начините за натрупването на повече въглерод в почвата, съответно повече пари в сметките на земеделците?

Подобряване на почвеното здраве се случва чрез прилагането на безорни технологии, покривни култури, оптимизирано прецизно хранене с определени препарати, дори заместването на такива торове с алтернативни. Специалистите от AGviser са изключително коректни и не крият, че всичко това ще намали с малко добивите, но пък ще намали с много разходите. Така че общият икономически ефект на стопанството ще се подобри.

Как се излиза на борсата на въглеродни сертификати?

AGviser ще свързва фермерите с корпорации, които желаят да купят такива въглеродни квоти. Има компании, които правят производство, замърсяващо околната среда. Те инвестират и закупуват тези въглеродни доброволни кредити, за да изчистят имиджа си. Тук важи принципът – замърсителят плаща. Колкото повече замърсяваш атмосферата, толкова повече трябва да плащаш на някого, за да я чисти. И така трябва да бъде.

AGviser прави този процес печеливш за земеделците. Защото не може опазването на климата да се прави само с регулации и притискане на земеделците.

Да, земеделците трябва да променят малко технологиите, по които работят. Това е правилно. Защото ние обработваме земята с чувството, че сме я наследили от някого. Но всъщност сме я взели назаем от децата си. Нямаме ресурси на две планети. Трябва да правим разумно земеделие. Но освен това, земеделците могат да го правят и да печелят пари от това. Програмата CarbonSafe може да измери това, да издаде необходимия документ и да го изтъргува, след което да преведе парите в сметката на фермера“.

Целият процес може да се следи в мобилното приложение на AGviser, с абсолютно безопасен софтуер, в което във всеки един момент за всяко едно стопанство, за всеки един физически блок може да бъде направен одит, да се види пробовземането, което е геореферирано в кои клетки и как е извършено. Участващите земеделци ще имат достъп до геореферирани въглеродни карти на стопанствата си и ще могат да следят какво се с случва на техните площи. Tова ще се случва благодарение на специализиран софтуер, разработен от водеща българска технологична компания в сферата на прецизното земеделие. Фермерите ще имат постоянен достъп и до технологичните карти за въглеродно земеделие, които ще се изготвят от специалистите на AGviser като препоръка, за да могат земеделците да работят по тези карти с определени обработки и препарати, така че гарантирано да увеличават секвестирането на въглерод в почвите си и да получават повече приходи от декар от продажбата на въглеродни сертификати.

Договорите, които предлага AGviser на земеделците са 5 и 10-годишни. Това се обуславя от факта, че международните пазари на доброволни емисии търсят и толерират устойчиви проекти. Земеделците могат да изберат вариант, в който получават Въглероден сертификат и сами да го търгуват или вариант, в който сертификатите се търгуват през AGviser. По директивата на ЕС от 2017 г. въглеродните емисии са финансов инструмент, тоест ценни книжа, които се търгуват на борсата.

.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X