Депутати от ГЕРБ-СДС входираха в НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Днес заедно с колеги от ПГ на ГЕРБ-СДС входирахме в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Това съобщи за „Гласът на земеделеца“ Десислава Танева, бивш министър на земеделието и депутат от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. С този законопроект ще стане възможно, независимо кога ще бъде одобрен Стратегическия план, да се проведе кампанията по Директни плащания за следващата година. Вероятността мандатът на това НС да бъде кратък се увеличава с всеки изминал ден. И днес няма избрани председатели на няколко комисии, включително и на Комисията по земеделие. Но това няма да е проблем. Следващата седмица ще поискаме от председателя на НС да свика Комисията и поне в оставащите дни до края на това Народно събрание по най – бързия начин да се приеме основната промяна, която касае директната подкрепа на всички земеделски стопани за следващата кампания „Директни плащания 2023“.

Тук можете да се запознаете с мотивите на Законопроекта:

През юни 2018 г. Европейската комисия представи законодателни предложения за нова Обща селскостопанска политика (ОСП). След проведените преговори между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на ОСП и новата ОСП е приета на 2 декември 2021 г., като тя трябва да започне да се изпълнява от 1 януари 2023 г. За изпълнение на тези изисквания Република България трябва да създаде национално законодателство, което да уреди условията и реда за прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г.

За да може България да получи финансовия ресурс, предвиден за Стратегическия план на страната и земеделските производители да се възползват от подпомагането, по интервенциите включени в него, до тази дата трябва да бъде в сила националното законодателство за прилагане на Стратегическия план. Това налага спешно приемане на законов нормативен акт, което да позволи до края на годината да влезе в сила целия пакет от нормативни актове, който е необходим за прилагане на Стратегическия план. За да се предотврати неусвояване на предвидения за Република България финансов ресурс за 2023 г., който е в размер на 1 581 176 591 лева, е наложително преди 2023 г. да е в сила завършена национална нормативна уредба на директните плащания и на секторните интервенции.

С предложения законопроект се определя компетентността на Министъра на земеделието и храните за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/2115 за прилагането на Стратегическия план за земеделието и развитието на селските райони, както и Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета.

С този законопроект се определя компетентността на Министъра на земеделието и за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/241 в частта за селското стопанство в приетия Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Прилагането и на двата Регламента изисква определяне на компетентния орган за това и законова делегация за издаване на необходимите нормативни актове.

С приемането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ще стане възможно прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и след одобрението му от ЕК. Това ще позволи стартирането на кампанията по Директни плащания 2023 година дори при хипотезата на нови предсрочни избори и липса на парламент първите три месеца следващата година. Народните представители следва да осъзнават изключително рисковата ситуация за десетките хиляди земеделски стопани да останат без директната подкрепа, за устойчиви доходи, базовата им подкрепа, ако министъра на земеделието няма законовата делегация за изготвяне на нормативната база.

С приемането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ще стане възможно и отварянето на приема в частта селско стопанство по Националния план по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът по този план е края на 2023 година и всяко забавяне ще обрече на провал възможността за подкрепа на земеделските стопани. След отхвърлянето от правителството на Продължаваме промяната на проекта за възстановяване и модернизация на напоителните системи в НПВУ ако се провали и този проект в НПВУ българските земеделски производители ще са единствените в ЕС без каквато и да е подкрепа от националните планове по този Механизъм на страните си. По този Механизъм и съседни Румъния и Гърция изградиха напоителни системи и ще са готови за следващия сезон.

+5

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X