Малта: Какво включва Стратегическия план на най-малката страна в ЕС

Европейската комисия одобри стратегическия план за ОСП на Малта. Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която трябва да започне да се прилага от 1 януари 2023 г., е предназначена да оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор.

При разработването на своя стратегически план за ОСП всяка държава-членка избира от широк набор от интервенции на ниво ЕС, като ги приспособи и насочи към своите специфични нужди и местни условия. Комисията оценява дали всеки план е насочен към десетте ключови цели на ОСП, които засягат споделени екологични, социални и икономически предизвикателства. Плановете трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС и също така да допринасят за целите на ЕС в областта на климата и околната среда, както е посочено в стратегиите на Комисията „От фермата до вилицата“ и „Биоразнообразие“.

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране от ЕС за периода 2023-27 г. Одобреният днес план на Малта представлява общ бюджет на ЕС от 122 милиона евро, включително 47 милиона евро, предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми, и 4,9 милиона евро за млади фермери.

Земеделският сектор на Малта е изправен пред няколко предизвикателства поради малкото земеделска земя и природните ограничения. Малтийският план има за цел да осигури справедлив доход за фермерите и работниците и да подобри условията и инфраструктурата в селските райони, като същевременно подкрепя устойчивите селскостопански практики. Около 18,1 милиона евро от ОСП ще бъдат отпуснати за стабилизиране на доходите на фермерите. Допълнителна обвързана подкрепа ще бъде предоставена на сектори, изпитващи затруднения, като говеждо месо, млечни продукти, овцевъдство и домати. Планът също така подкрепя инвестиции в инфраструктура, която е полезна за селскостопанския сектор, като надграждане и модернизиране на пътища в селските райони и подобрено управление на отпадъците от фермите. Малтийският план има особен акцент върху младите фермери с подкрепа за стартиране до €100 000 за успешни бизнес планове.

По отношение на действията за опазване на околната среда, 30 милиона евро публични средства ще бъдат инвестирани в подкрепа на проекти за съхранение, събиране и рециклиране на вода. Малта също така се стреми да увеличи дела на земеделската земя, обработвана по биологичен начин, въпреки предизвикателствата, произтичащи от малкия размер и разпокъсаността на нивите. Като цяло се предвижда повече от 4100 души да се възползват от обучение и съвети как да бъдат по-екологично, социално и икономически устойчиви.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X