loader image

ЕП иска от ЕК незабавна помощ за фермерите за закупуване на торове

Европейският парламент (ЕП) призовава Комисията да гарантира доставките на торове за стопаните, да предприеме действия за намаляване на цените и да увеличи стратегическата автономия на ЕС по отношение на торовете. В резолюция, одобрена в четвъртък, членовете на ЕП призовават за дългосрочна стратегия на ЕС за торовете и дългосрочна стратегия на ЕС за плодородието на почвите до юни 2023 г.

Като краткосрочна мярка за увеличаване на наличността на торове за земеделските стопани и стабилизиране на цените, членовете на ЕП предлагат да се използва част от бюджета за селското стопанство за 2023 г., за да се предостави незабавна помощ на земеделските стопани и да се разшири временното спиране на вносните мита за всички минерални торове, с изключение на тези, идващи от Русия и Беларус.

Евродепутатите също така призовават Комисията да проучи механизма за съвместно закупуване на торове на равнище ЕС и как могат да бъдат намалени затрудненията на пазара на торове. В дългосрочен план членовете на ЕП препоръчват да се ускори процесът на декарбонизация и за производството на торове да се използват хранителни вещества, които не съдържат изкопаеми и са рециклирани.

Докладчикът и председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, г-н Норберт Линс (ЕНП, Германия), заяви: „Спешно трябва да осигурим адекватно снабдяване с торове за нашите земеделски стопани и се нуждаем от повече действия за намаляване на цените им. Торовете са от съществено значение за продоволствената сигурност. Заместването и допълването на минералните торове с хранителни вещества от органични източници ще разшири значително набора от инструменти за земеделските стопани и ще направи европейското селско стопанство по-малко зависимо от вноса на торове от трети страни.“

След започването на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г. цените на торовете и енергията рязко се повишиха, което се отрази на разходите за храна. Цените на азотните торове се увеличиха със 149% през септември 2022 г., като най-големите производители на торове регистрираха рекордни печалби.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X