ЕП иска от ЕК незабавна помощ за фермерите за закупуване на торове

Европейският парламент (ЕП) призовава Комисията да гарантира доставките на торове за стопаните, да предприеме действия за намаляване на цените и да увеличи стратегическата автономия на ЕС по отношение на торовете. В резолюция, одобрена в четвъртък, членовете на ЕП призовават за дългосрочна стратегия на ЕС за торовете и дългосрочна стратегия на ЕС за плодородието на почвите до юни 2023 г.

Като краткосрочна мярка за увеличаване на наличността на торове за земеделските стопани и стабилизиране на цените, членовете на ЕП предлагат да се използва част от бюджета за селското стопанство за 2023 г., за да се предостави незабавна помощ на земеделските стопани и да се разшири временното спиране на вносните мита за всички минерални торове, с изключение на тези, идващи от Русия и Беларус.

Евродепутатите също така призовават Комисията да проучи механизма за съвместно закупуване на торове на равнище ЕС и как могат да бъдат намалени затрудненията на пазара на торове. В дългосрочен план членовете на ЕП препоръчват да се ускори процесът на декарбонизация и за производството на торове да се използват хранителни вещества, които не съдържат изкопаеми и са рециклирани.

Докладчикът и председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, г-н Норберт Линс (ЕНП, Германия), заяви: „Спешно трябва да осигурим адекватно снабдяване с торове за нашите земеделски стопани и се нуждаем от повече действия за намаляване на цените им. Торовете са от съществено значение за продоволствената сигурност. Заместването и допълването на минералните торове с хранителни вещества от органични източници ще разшири значително набора от инструменти за земеделските стопани и ще направи европейското селско стопанство по-малко зависимо от вноса на торове от трети страни.“

След започването на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г. цените на торовете и енергията рязко се повишиха, което се отрази на разходите за храна. Цените на азотните торове се увеличиха със 149% през септември 2022 г., като най-големите производители на торове регистрираха рекордни печалби.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X