loader image

Какви са възможностите на фермерите за реални субсидии по новия Стратегически план от тази година

За последен път при очертаване на обработваемата земя те ще виждат допустимия слой

 По-малките стопани да отидат на разяснителните срещи, които сега започва да организира НССЗ, защото после няма кой да им обясни какво да правят

„Ще влязат ли вътре“ с екосхемите, питат се много производители на зеленчуци

Диана Ванчева

Всички земеделски производители, които от тази година ще работят по новата ОСП и Стратегичекия план на България първо трябва да се запознаят с 9-те европейски стандарта, които трябва да се спазват. Това обясни на среща с фермерите от Благоевградска и Софийска област Даниел Йорданов от Дирекция „Растениевъдство“ на аграрното министерство. Някои от тях се повтарят от прединия период, но някои са нови.

Сред тях са забраната за изгаряне на стърнища, поддържане на влажни зони, на буферни ивици покрай реки, езера, канали, които да са 5 метра, а при употребата на по-тежки торове – 10 метра. Когато наклоните на терена са над 10%, тези ивици трябва да са и по-широки.

Да изясним, че от МЗм получихме отговор, че въпросните наклони на екологичната инфраструктура, които вълнуват много фермери, ще се изработват от фирма, а наклоните на парцелите ще се установяват на базата на пикселите при заснемането и ще станат ясни чак след заявяването на земята.

Новости има при стандарта за минимална почвена покривка – там изискванията бяха за 30%, но сега вече са станали 80%. В два чувствителни периода – летен и зимен – ще трябва да се оставя такава покривка във вид на растителни остатъци, стърнище и др. Това не означава, че няма да могат да се правят почвени обработки обаче.

Европейско изискване е свързано и с ротацията – тя ще е и на ниво парцел, и на ниво стопанство. При парцел на третата година ще трябва да се докаже, че е извършено сеитбообращение, при стопанството ще трябва да доказва как са завъртяни културите. През 2026 г. фермерите ще трябва да докажат как са редували посевите в предните 3 години от 2023.

От 2024 г. ще влезе в сила и стандартът за непроизводствените площи, които могат да се оставят в стопанствата по няколко начина – да заемат 4% за стопанства над 10 ха във вид на угари, дръвчета, синори, едно голямо дърво. Те вече ще се заснемат от сателити и ще се съобщават на фермерите, когато те заявяват площите си.

При втори вариант в едно стопанство тези елементи могат да заемат 3%, а останалите 4% да бъдат бобови и фуражни култури.

Има и трети вариант, при който 4% може да заемат азотфиксиращи култури, а 3% задължително пак да са с ландафтната архитектура. Общинските служби са натоварени с ангажимента да съобщават на земеделските производители какво могат да заявяват и очертават като ландшафт.

Директните плащания

Според Кристина Йорданова от Дирекция „Директни плащания“ в агро ведомството за 2023 г. ще бъдат с общ бюджет малко над 808 млн.евро.

Старата схема за площ СЕПП вече запомнете с ново име – доходи за устойчивост . По нея ще получим 387 млн.евро за тази година, което означава, че индикативната ставка ще бъде около 100 евро на хектар.

Преразпределителните плащания за тази година се очаква да бъдат мало над 92 млн.евро или с индикативната ставка 123 евро/ха.

Младите земеделски стопани за 2023 г. ще получат 12 млн.евро или по около 100 евро/ха.

Малките земеделски стопани – 2,8 млн.евро или 1250 евро общо. Но тук стопаните са предупредени много внимателно да преценят дали ще изберат тази схема и ще получат единствено тези пари за цялата година или ще кандидатстват по останалите схеми за директни плащания. Не могат и двете.

Новостите при директните плащания са в екосхемите

Тези схеми не случайно притесняват почти всички фермери – и едри, и средни, защото се съмняват, че ще вкарат едни пари, които няма да им се възвърнат.

За ориентация тези плащания са компенсаторни и заместват досегашните зелени плащания, но има и немалко разлики.

Ако на една площ стопаните решат да използват няколко схеми, то парите за тях ще се събират в една сума.

Да се запомни, че подобен ангажимент е валиден само за 1 година на избрана от фермера площ!

Първата екосхема е за биологичните земеделци – с 6,6 млн.евро или около 357 евро/ха за 2023 г.

Втората е за екологичната инфраструктура – 34 мл.евро за тази година за всеки тип земеползване, ако в него има ландшафтни елементи. Тя е с бюджет 27 млн.евро или около 66 евро/ха. Могат да се заявяват живи плетове, пояси, дървета, 1 дърво и т.н

Следващата схема е за запазване на почвения потенциал и насърчаване на зеленото торене, при нея не се позволяват препарати за раститилна защита, но трябва да се премахва инвазивната растителност.

Тук ще може да се кандидатства с обработваеми земи, с трайни насаждения или с постоянно затревени площи. Може и с междинни култури с последващо зелено торене.

Ще могат да се използват органични подобрители от отпадна биомаса или ниско емисионни техники за прилагане на течен оборски тор, но торът да не е повече от 150 кг/ха.

Фермерът е длъжен да има план за управление на културите, за което мнозина питат кой ще им го изработва и ще плащат ли на консултанти.

Тези екосхеми до тук са доброволни.

Следващата екосхема е за намаляване на използването на пестициди – има над 34 млн.евро за 2023 г. или около 65 евро/ха, При трайните насаждения – 123 евро/ха, при постоянно затревените площи – 5,88 евро/ха.

Не трябва да се използват тотални хербициди, може само такива, които не попадат в първа професионална група. Може да се използват феромонови уловки.

Следващата екосхема е за трайни насаждения – тя е с две дейности. Едната – да има междуредия с азотфиксиращи култури, които са самостоятелни или заедно с житни тревни видове – 114 евро/ха.

Втората – да има ивици по краищата на насаждението с естествена растителност с ширина между 1 и 20 метра, където да не се използват препарати за растителна защита – 61 евро/ха.

Следващата екосхма е за постоянно затревени площи – тук пасищата трябва да бъдат свързани с животни, които ги изпасват с гъстота 0,3 до 1 животинска единица. Трябва да има изготвен план за паша, за което също се пита кой ще го прави и ще се плаща ли от фермера и на консултант.Ставката ще е около 80 евро/ха.

Следващата малка екосхема подразни фермерите – тя е за поддържане на разнообразие в горски екосистеми, но е приложима и за обработваема земя – там трябва да не се пръска с препарати и да се оставя растителност за изхранване на горски животни – около 215 евро/ха.

Друга екосхема, която е наследник на тази за диверсификация, ще дава около 48 евро/ха на стопанства до 10 ха, 37 евро/ха за ферми от 10 до 30 ха и 20 евро/ха за над 30 хектара. Тя е за площи с медицински и ароматни култури, които са поне две или повече при по-големи стопанства.

Въпроси – отговори

При екосхемите как фермерите ще доказват, че не са използвали хербициди?

Това ще става чрез представяне от тяхна страна на дневник за растителна защита и торене, и всички документи, етикети и фактури, с които са купени използваните средства за растителна защита.и торове

Предвидено ли е фермерите да имат договор с агроном за използването на средства за растителна защита?

Не, не е предвидено.

Кои са компетентните лица, към които ще трябва да се обръщат фермерите по въпроси от агрономически или ветеринарен характер?

В наръчника ще бъде записано подробно кои са компетентните лица, казаха от МЗм.

Важни подробности

0 Наредбата за директните плащания е качена за обсъждане на страницата на МЗм – вижте я, прочетете я и навреме дайте своите становища.

0 Насоките към производителите, които ще бъдат събрани в наръчник към фермерите за 2023 г.ще бъдат публикувани чак след приемането и издаването на наредбата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X