Заместник-министър Събев: Политиките в агрохранителния сектор трябва да се определят заедно от държавата, бизнеса и потребителите

Съвременният агрохранителен сектор е мултидисциплинарен и изисква мултидисциплинарни действия. Политиките в него трябва да се определят от държавата, бизнеса и потребителите. Това каза заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на 12-та Национална младежка научно-практическа конференция с чуждестранно участие, организирана от Съюза по хранителната промишленост, която се проведе днес в рамките на международното изложение АГРА.

В лицето на Министерството на земеделието представителите на хранително-вкусовата промишленост имат партньор, който е отворен за комуникация, с цел подобряване на политиките в сферата на качеството и безопасността на храните“, каза заместник-министър Събев. И допълни, че по този начин земеделските производители и преработватели ще присъстват по-стабилно и по-уверено както на българския, така и на международния пазар.

Заместник-аграрният министър посочи още, че е от особено значение потребителите също да бъдат ангажирани в процеса на правенето на политики. „Това е отговорът на предизвикателствата пред селското стопанство – съвместни действия от всички заинтересовани страни, които да насочат усилията си към изграждане на устойчиви хранителни системи“, уточни той.

По думите му, селското стопанство винаги е имало важна роля за икономиката на страната ни. И отбеляза, че днес предизвикателствата към него са повече и от различен характер. „От една страна имаме усложнена икономическа ситуация, породена от Ковид пандемията и войната в Украйна, а от друга са предизвикателствата, свързани с климатичните изменения, които оказват сериозно влияние върху производствените процеси в земеделието. Затова е необходимо да имаме устойчиво земеделие и продоволствена сигурност, които да гарантират изхранването на населението“, посочи Събев.

По време на конференцията, той разясни и новостите по темата в националното законодателство. В Наредбата за земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица се въвежда опростена процедура за

изменение на продуктовата спецификация на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

По-късно през деня аграрният заместник-министър проведе работна среща с представители на Националната асоциация на Местните инициативни групи у нас, на която беше обсъдено прилагането на подхода ЛИДЕР през настоящия и бъдещия програмен период.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X