Хранене и гледане на кравите през зимния период

Висока млечност от кравите през зимния период се получава при храненето им предимно с доброкачествено люцерново ливадно сено, силаж, сенаж, кръмно цвекло, а концентрираният фураж се дава в количество за 100% осигуряване на дневната дажба с протеин, минерални вещества и витамини. Включването на кръмно цвекло в дажбата води до намалено протичане на храносмилателните процеси в стомаха на кравата и по-добро използване на грубите фуражи. Цвеклото през зимния период може да се замени с цвеклови резенки или бирена каша в размер 10 кг дневно на глава. За пълноценно и евтино хранене на кравите от значение е висококачественият силаж, приготвен от царевица във восъчна зрялост. За да докажат правотата си учените са провели експеримент с две опитни групи.

Основната дажба и при двете групи се съставя от 7 кг люцерново сено, 25 кг кръмно цвекло, 2,450 кг. слънчогледов шрот и 1 кг пшенични трици. Разликата се изразява в това, че контролната група крави е получавала освен основната дажба и 3,100 кг царевична ярма, 10 кг сух царевичак срещу 21 кг царевичен силаж от царевица във восъчна зрялост. От кравите, хранени с ярма от царевично зърно и царевичак, са получена средно дневно от крава 16,748 кг краве мляко с 4% масленост, а от кравите, хранени със силаж от царевица, силажирана във восъчна зрялост, е получено по 17,037 кг мляко от крава при 4% масленост. Установи се, че от кравите, на които е даден вместо ярма силаж във восъчна зрялост, е получено с по 1,110 кг на крава дневно повече мляко. Резултатите от тези опит и показват, че е напълно възможно 47,9-48,9% от концентрираната храна (царевична ярма) при високомлечни крави да се замени със силаж от царевица, приготвен във восъчна зрялост. За получаване на висока млечност голямо значение имат и условията на отглеждане на кравите.

За получаване на висока млечност от крава през зимния период голямо значение има и организацията на работа. Установено е, че смилаемостта на сухото вещество в дажбата е по-висока с 18,2% при последователно залагане на концентрирания фураж, сочния и грубия фураж.

Организацията на работните процеси в говедовъдната ферма при дойните крави през зимния период предвижда четирикратно доене на кравите през коластрения период, трикратно – през първата половина на лактацията, а след това – двукратно, докато се започне с пресушаването: храната на кравите се залага три пъти на ден.

Работата протича при следното разпределение на работното време:

В 5 часа – започване на работа.

* от 5 до 5,15 ч. – залагане на концентрирани смески и кръмно цвекло

* от 5,15 до 7ч. – първо доене.

* от 7 до 7,30 ч. – залагане на сено и водопой.

* от 7,30 до 8 ч. – уборка на кравите.

* от8до10,30 ч. – осеменяване на кравите, почивка на кравите, закуска на работниците.

* от 10,30 до 11,00 часа – подготовка за обедно доене и залагане на сено.

* от 11 до 12,15 ч. – второ доене.

* от 12,15 до 14,00 часа – следобедна почивка.

* от 14,00 до 14,15 ч. – доене на скороотелени крави.

* от 14,15 до 16,45 ч. – разходка, изкарване на двора, почистване на обора, залагане на концентриран и сочен фураж.

* от 16,45 до 17,15 ч. – прибиране на кравите в обора.

* от 17,15 до 19,00 ч. – трето доене.

* от 19,00 до 19,30ч. – залагане на сено.

* от19,30 до 5 часа сутринта -почивка на кравите и на работниците.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X