10 ключови фактора за изграждане на електрическа ограда

Електопастирите са сигурна преграда пред животните и са подходящи за използването им в дребните и средните ферми. Предлагаме ви препоръките за тяхното построяване и правилно експлоатиране на британското сп. Farmers Weekly

Принципът на действие и приложението на електрическата ограда отдавна са познати. Днес е модерно да се използва невидима и физически недосегаема ограда. Приложението й в обширни и неурбанизирани земи, каквито има и у нас, е безспорно.  Днес, голяма част от землищата у нас са раздробени на дребни и средни участъци на фермите, разделени физически със синури, живи и бодливи огради. За по-голяма сигурност, удобство и отново в крак с техниката не е за подценяване приложението на позната ни електрическата ограда, която успешно се използва и подобрява в техническо отношение.

На нейните качества, рентабилност и правилна техническа поддръжка е посветена практична статия в британското сп. FarmersWeekly. 10-те ключови фактора за система на електрическа ограда, посочени в статията, са допълнени с принципиални особености и новости от водещи в бранша източници.

Най-напред ще разгледаме

Какъв е принципът на действие на електопастира

Електрическата ограда или електропастирът е психологическа бариера пред животните. Тя се състои от проводници, закрепени върху изолатори и свързани със захранващо устройство, наречено енергизатор, което произвежда кратки, с високо напрежение и безопасни за здравето на животни и хора токови импулси (Сх. 1). В зависимост от вида на животните, които се ограждат, при съвременните разработки, напрежението варира от 2000 до 5500 волта, като токовият импулс е с времетраене около 300 микросекунди, подавано през 1,5 до 2,5 секунди. Когато животното докосне електрифицирания проводник, то затваря електрическата верига със земята и така получава неприятно, но безвредно усещане, което го отблъсква. Получените електрошокове го приучват да не се доближава повече до оградата.

В статията на сп. Farmers Weekly се посочва, че електрическата ограда за отглеждане и опазване на селскостопански животни ще служи дълго и ефективно, когато е изготвена технически правилно и коректно. Обикновено, грешки се допускат в най-ранния стадий на изготвянето й, затова проектирането има първостепенно значение за оправдаване на очакванията, допуска експертът Ким Пети от фирмата за оборудване на ферми KiwiKit. Той обяснява полезността на дългосрочната инвестиция и по-малките разходи за построяване и поддържането й пред неконвенционалната ограда. „Едно от важните съображения при проектирането е да се изработи лесна за поддържане система, която да се включи в работния график на фермата”– допълва специалистът.

Следват 10-те препоръки за построяването и правилното експлоатиране на електропастира.

1. Снабдяване с ефективен енергизатор

Енергизатор е устройство, което произвежда токови импулси с високо напрежение. Според въздействието си, в най-общ вид, импулсите са съпоставими с токовете под високо напрежение в запалителната система на бензиновия двигател. Изходното напрежение на повечето модели достига до 10 000 и 12 000 V, при отдавана енергия от 0,7 до 25 джаула. Напрежението в оградата е по-ниско и се регулира според предназначението. Предпочита се захранване с мрежово напрежение 220V и адаптер, когато заграждението е в близост до източник на електричество, пред акумулаторните батерии и соларни панели. Комбинираното захранване е най-сигурно, когато токът спре, кабелът за връзка е винаги под напрежение и устройството успешно може да се използва в отдалечени райони.
Много фактори е необходимо да се съблюдават при избора на енергизатора. За да бъде ефективна системата, най-ниското допустимо напрежение според вида животни е, както следва: при едър рогат добитък – 2500-3000 V; овце – 4000 V, коне 2500 V. Под тези стойности е възможно животните да не усетят токовия импулс, и в такъв случай оградата става неефективна. Напрежението в оградата се намалява от: дължината на заграждението, електрическото съпротивлението на ограждащите проводници, възможните утечки на токове от линиите през отрасналите растения към земята или през изолацията на линии и кабели към земята. Колкото и добре да се поддържа фермата, понякога е трудно да се преодолеят вегетационните процеси на растителността и по-големите израстъци.

„Енергизаторът трябва да е достатъчно мощен, за да може при всякакви обстоятелства да поддържа импулсното напрежение в пределите на 3000 V” – обяснява специалистът Ким Пети.

2. Заземяване

Представлява отговорна и важна съставна част от системата на всяка електрическа ограда (Сх. 1). Ако то не е изпълнено качествено, устройствената верига няма да е ефективна. Обяснението е просто– когато животното се допре до проводящата жица, през него преминава импулсен ток с високо напрежение. То затваря електрическия високоволтов токов кръг – енергизатор, земя, копито, тяло, проводник, енергизатор. Ако заземяването не е добре изпълнено, е все едно, че животното не е влизало в съприкосновение с преградния проводник. „Коректното заземяване е абсолютно критична точка в изпълнението – системата няма да функционира сигурно, ако не се изпълнява по правилата, още от стадия на проектирането” – пояснява експертът в сп. FarmersWeekly. „Ние сме посещавали стопанства, където фермерите са затягали заземителния проводник за железен стълб в хамбара, в обора или където намерят за добре – това е напълно неправилен подход. Тогава електрическото съпротивление в мястото на заземяване ще е голямо и токът ще търси нови места за затваряне на веригата. Такива обекти най-често са помещенията, разположени в близост до енергизатора, – там се създават места с високо напрежение, където токът „гъделичка” без причина. Животните получават дискомфорт и се приучват да избягват новосъздадените „чужди обекти”. Когато такива пощипвания са в близост до доилните апарати, се намалява млеконадоят и съответно ефективността от храненето.

В замяна, заземяването трябва да се изпълни на 10 – 12 м извън очертанията на сградите. Да се избира по възможност най-влажното място в района. И най-добрата ограда с най-мощното енергизиращо устройство няма да работи с лошо заземяване. Някои по-мощни модели изискват 10 заземителни метални колове, които да се забият на дълбочина 1,5 – 2 м и повече в земята. Размерите на заземителите и сечението на кабелите от тях се изчисляват в зависимост от мощността на устройствата и протичащите през тях токове. В идеалния случай, енергизаторът трябва да бъде монтиран колкото се може по-далече от доилното помещение и токо-отвеждащите проводници от него до заземленията и ограждащата линия да са със сечение поне 2,5 мм². Доброто заземяване осигурява раздрусване на „нарушителите”, а не само гъделичкане.

3. Използване на високоякостни материали 

Това са проводниците, заграждащи терена, по които протичат токовите импулси. Видовете са в зависимост от предназначението:
. Оградна тел – представлява комбинация от метални и синтетични нишки, оплетени в здраво въже с дебелина от 2 до 6 мм., или еднокомпонентна метална тел.
. Оградна лента – комбинация от синтетични и метални влакна,  оплетени в лента с различна ширина: 10мм, 20мм, 40мм. Различават се по здравина на натиск и по-доброто визуално възприемане от животното. Препоръчват се и особено при заграждения за коне.
Важен показател за качеството и класата на оградния материал е неговото електрическо съпротивление. Колкото по-малко е то, толкова по-малък спад на напрежение ще има по линиите, толкова по- големи площи могат да се обграждат от едно устройство на електропастир. Проводниците с по-високо съпротивление са подходящи за малки заграждения.

4. Избиране на подходящ тип ограда

Единична линия, монтирана на височина 90 см, може да се използва за заграждения на дойни крави, но не и за малките теленца. Тогава възниква необходимост от допълнителен проводник. Дублирането подобрява сигурността с цел и големите животни да не се промъкват. На Сх. 2 са посочени оптималният брой и височината на линиите за различни домашни животни. При тях сигурността за предотвратяване на „нарушения” се увеличава. При многоредовите огради, първият ред се монтира по-близко до затревяването, косенето и почистването са по-чести, увеличават се разходите за построяване и обслужването.

5. Система за врата

Това е най-удачният начин за свободното влизане и излизане от електрозаграждението в работен режим. Представлява метална поцинкована пружина, която се разтяга до 5 м, изолирана дръжка и изолатор с двойна кука (Сх.1 и Сх.3).  Трябва да се подсигури изолиран, високоволтов, механически здрав подземен кабел за прехвърляне на тока от едната на другата колона на подвижната врата, защото когато вратата е отворена, мястото е уязвимо от преминаващите животни и техника. „Връзките трябва да са здрави, но кабелите не трябва да се опъват и стягат прекомерно, защото са подложени на искрене и галванични ефекти от преминаващите токове през нееднородни материали и стават крехки и чупливи” – пояснява Пети.

6. Система за сигнализация

Ограждането се нуждае от допълнителна линия за дистанционен контрол, с помощта на която се следи за състоянието на оградата, за повреди и последствия от съприкосновения на животни с нея. Да предположим, че животното се допира до жиците, получава токови удари, линията се допира до земята, получават се повреди и разкъсвания на проводниците. Тогава енергизаторът прекъсва високоволтовото напрежение и се превключва автоматично на режим локализиране на повредата. Така получената информация позволява предохранителните мерки или поправки да се предприемат своевременно.

7. Да се избягват телекомуникационните линии

Електрическата ограда може да създава проблеми с телефонните и интернет проводящи линии. Да се избягва паралелното полагане на кабелите им, като се монтират достатъчно отдалечени един от друг.

8. Електрическата ограда да е по-далече от силажни полета

Ако заграждението се използва за отглеждане на реколта, трябва да се предвиди, че нарастванията на тревните култури ще се доближат до проводниците и ще намалят изолационното съпротивлението проводник – земя. Така енергизаторът ще се претоварва, ще зачестяват изключванията на линията и ще се увеличи техническото обслужване на системата.

9. Екипировка

Много от фермерите, с цел да спестят средства, се стараят сами да оборудват електрическата ограда със съоръжения, които притежават или сами могат да си доставят. За тези, на които техниката е хоби, това е разнообразие. Най-правилно е да се направи предварителен проект и да се закупи най-подходящият комплект. Например енергизаторът, който е най-скъп, може да захранва с по-високо напрежение отдалечените проводници, като се намали електрическото съпротивление по линиите. Постига се с повече отвеждащи кабели, имащи по-голямо сечение и материали с по-малко съпротивление. Този метод ефективно се използва, докато цената на тези елементи не превиши вложението за закупуване на по-мощен енергизатор, който успешно би компенсирал спадовете на напрежение, предизвикани най-често от токови утечки. Такива разсъждения и сметки се правят за всички компоненти, включени в проекта при изграждането на електрическата ограда .

–  Пластмасови колчета – в случай че се строи мобилно заграждение, това е най-удачният вариант. Те имат фабрично направени изолатори и оградното оборудване преминава директно през тях. Колчетата се монтират и демонтират изключително лесно. Поради по-ниската си устойчивост те са подходящи предимно при изграждане на временни заграждения. При постоянни огради е по-добре да се използват дървени колчета в комплект с изолатори за тях.
– Предпазител от гръмотевици – това устройство ще предпази инвестицията при евентуално попадане на мълния в системата.

– Соларен панел – този компонент може да бъде добавен към всички системи, работещи с акумулатор. Предлагат се 10W, 15W и 25W панели, произвеждащи 12V постоянен ток.

Най-целесъобразно е техническите познания и усилия да се съсредоточат след окончателното изготвяне по проект на електрическата ограда.

10. Техническо обслужване

Фермерите трябва да се снабдят с предлаганите им необходими инструменти и моторизирана косачка. Пръскането под жиците невинаги е ефикасно, защото то може да стимулира избуяване на някои растения, като например копривата. Специалният електрически тестер е неотменим инструмент в ежедневната дейност на фермера. Измерените: намалено напрежение, увеличеното съпротивление на заземяването и увеличената сила на тока по линиите са признаци на повреди и своевременно трябва да се отстранят. Най-честа причина са прекъснали съединители, счупени изолатори, които лесно се заменят. Поддържането в изправност на високото напрежение гарантира по-дълъг живот на ограждението.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X