Третиранията с пестициди зависят от климатичните фактори

Броят на третиранията с пестициди зависи от климатичните условия – валежи, температура, атмосферна и почвена влажност и от вида на използвания препарат, а имено дали препаратът е системен или контактен.
В зависимост от това е и интервалът между отделните третирания.
При нормални климатични условия, контактните препарати имат ефективно действие между 7 и 10 дни. През този период опазват напръсканата част, но не и новия прираст на растенията. В случай на валежи след третирането контактните препарати се измиват и третирането трябва да се повтори.
Системните препаратите за растителна защита проникват в растението и се придвижват от соковете по възходяща и низходяща линия, като опазват и новия прираст за период от 15-20 дни. Достатъчно е 2-3 часа след третирането със системни препарати да не е валяло дъжд, за да проникнат в растението.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X