Изборът на сорт е голяма отговорност

На пазара в момента има изобилие от хибриди. Какви са основните критерии при подбора на царевицата, разкриват експерти от Френската федерация за производство на семена от царевица и сорго – F. N. P. S. M. S.

Жозиан Лоржо,
Институт по растениевъдство Arvalis, Франция
Изборът на сорт при царевицата е важен и отговорен момент. Агрономът се старае да вземе предвид всички възможни фактори: влиянието на климата, желания срок за узряване, съдържанието на влага в зърното към момента на прибиране. Не трябва да се забравя и устойчивостта към спектъра от болести, типични за едно или друго стопанство, а ако районът за отглеждане е сложен, трябва да се вземат адекватни мерки за защита на посева.
Според селекционерите критериите за избор на един или друг хибрид са достатъчно прости: характеристиката на сорта или хибрида трябва максимално да отговаря на условията на отглеждане в един или друг регион, а предпочитание да се отдава на сортовете, които са доказали своите предимства в продължение на няколко години както в опитни участъци, така и в масовото производство. Препоръчително е също така за отглеждане да се изберат няколко различни сорта, което позволява да се неутрализират възможни лоши последствия от неблагоприятни природни условия.
Използване на ранни сортове
Способността към ранно узряване на кочаните и зелената маса зависи от продължителността на цикъла на развитие на царевичното растение. Високите температури на въздуха и наличието на влага при отглеждането на тази култура гарантират използването от растението на достатъчно количество слънчева светлина, която осигурява създаването на биомаса.
За формирането на 100 кг сухо вещество в зависимост от условията на отглеждане, царевицата за зърно изразходва 19 – 35 куб. м вода. В условията на неблагоприятен температурен режим тези преимущества не се проявяват.
Стадият на техническа зрелост е свързан със стойността на сушенето на зърното до 14% влажност, за което производителят получава и своите пари. Съдържанието на сухо вещество се обуславя от енергийната стойност и качеството на съхраняваната силажна царевица. Прекалено ниското съдържание на сухо вещество намалява хранителната стойност на фуража. И обратно, излишъкът на нишесте в презрелите кочани води до ацидоза – състояние на повишена киселинност на телесните течности. Най-добрият показател за силажа е 30 – 35% влажност.
Отглеждането на ранозреещи сортове царевица позволява да се варира със срока на прибиране на реколтата и то да се извършва в благоприятни природни условия. При това остава достатъчно време за обработка на почвата и сеитбата на есенни култури. Прилагането на такава практика е важно за създаване на благоприятна фитосанитарна ситуация на полето за агротехнически мерки, като раздробяване и размесване на растителните остатъци с почвата, тъй като с началото на есенните дъждове това става проблематично.
Стабилност в добивите
Използването на подходящи ранозрели хибриди със стабилни добиви в една или друга степен компенсират последствията от неблагоприятни условия през вегетацията. Често възможните отклонения в поведението на един или друг хибрид се обяснява с големите температурни амплитуди, наличието или отсъствието на влага в критичните периоди на растеж и развитие на растенията, фитосанитарната ситуация на конкретното поле, агротехниката. Като правило, стабилността на добивите се оценява на основата на данни от многогодишни сравнителни изпитвания при различните климатични условия. При отглеждането на ранозрели сортове разликата в зреенето с отклонение 5% води до увеличение разходите на фураж или удължаване срока за угояване на животните.
Устойчивост към заболявания
При избора на хибрид трябва да се отчитат наличието или отсъствието на устойчивост/толерантност към различни заболявания. Устойчивостта на хибридите към едни или други болести като правило се осигурява от заявените от селекционера характеристики на хибрида и стабилното ниво на добивност. Присъствието на спори от главня, които могат да се съхранят в почвата няколко години, тук не са критични. Най-често зърнопроизводителите обръщат внимание на устойчивостта на царевичните хибриди към такива заболявания като ръжди, фузариум по кочаните, хелминтоспороза, прашеста главня.
Външните проявления на заболяването нерядко са признак на различни стресове, на които е изложен посевът при повишени температури на въздуха или в период на неравномерно осигуряване на растенията с влага. Така процентът на растенията с кухи стъбла са добър критерий за оценка на посева в условията на дефицит на влага, а също и при прибиране на зърното с ниска влажност. Този показател може да варира в зависимост от ранозрелостта на един или друг хибрид и той трябва да се отчита при избора на посевен материал. Успехите на съвременната селекция и съществуващите различия на царевичните хибриди по устойчивост към фузариум по кочаните и образуването на фузариотоксини налагат да се въведе и този критерий в схемата при вземане на решения за управление на добивността.
Хранителна стойност на фуража: комплексен показател
Във Франция енергийната стойност на царевицата за силаж се измерва в млечни фуражни единици (UFL), позволяващи да се оцени нейната хранителна стойност за преживните животни: едрия рогат добитък и овцете. За кравите с млеконадой 20 – 30 кг мляко на денонощиe, потребяващи 16 кг царевичен силаж, разликата в хранителната стойност е 0,035 UFL и може да се осигури с разлика от 1,1 кг продукция. Ниското ниво на UFL не компенсира по-високата добивност – противопоставянето на недостатъчната хранителна стойност може да се компенсира с по-висок дял от концентриран фураж в дажбата, което ще доведе до допълнителни разходи.

За повече земеделски новини може да ни последвате във Фейсбук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X