Слънчогледът има различни потребности във всяка една фаза

Хибридите могат да разгърнат потенциала си само при оптимално задоволяване нуждите на културата с хранителни елементи

За получаването на висок добив слънчогледът, освен „апетита“ му към стандартните хранителни елементи – азот, фосфор, калий (NPK), има и специфични изисквания за хранене, които трябва да се спазват.
Чрез изследвания е установено, че за формиране на 1 т семена слънчоглед са необходими: азот (N) – 55 кг, фосфор (Р) – 24 кг, калий (КО2) – 110 кг, калций (Са) – 60 кг, магнезий (МgО) – 20 кг, сяра (S) – 30 кг, желязо (Fe) – 88 г, манган (Mn) – 60 г, цинк (Zn) – 50 г, бор (В) – 65 г, мед (Сu) – 12 г, молибден (Мо) – 0,5 г. Потребността на културата от необходимите хранителни елементи се наблюдава през целия активен период на развитие. Азотът и фосфорът са особено необходими във фаза формиране на питата, в периода на наливане на семената, а калият е най-важен в началото на наливане на семената и до началото на зреене. Значително потребление на азот от растенията се наблюдава в периода на интензивен растеж на стъблото и листата. Това е особено важно при отглеждане на слънчогледови хибриди от технологията Clearfield.
Оптималната доза азот за слънчогледа е в границите от 50 –80 кг за 1 тон семена. Прекалено голямото количество азот води до значително намаляване устойчивостта на културата към полягане и до повишаване чувствителността ѝ към различни болести. При слънчогледа азотните торове като правило се внасят непосредствено преди сеитбата с един прием.
Потребността на слънчогледа от фосфор е по-малка, отколкото от калий и азот. Растението се нуждае най-много от елемента от поникване до фаза бутонизация. Ако фосфорът в този начален етап от развитие е в дефицит, способността на корените да усвояват другите необходими им вещества от почвата значително се понижава. Това не бива да се допуска. Именно фосфорните торове имат решаваща роля за развитие на репродуктивните органи. Осигуреността на слънчогледа с необходимото количество фосфор позволява активно натрупване на масло в семената.
Достатъчното количество калий влияе положително на процеса фотосинтеза и на въглеродния обмен. Благодарение на мощната си коренова система слънчогледът е в състояние самостоятелно да извлича цялото необходимо количество калий от почвата. Затова внасянето на този елемент е необходимо само ако неговото съдържание в почвата е малко.
От микроелементите важен е борът (за 1 тон семена са необходими 50 – 60 г бор). Основното количество от микроелемента (80%) се усвоява във фаза 5-а двойка листа до появата на бутона. При дефицит на бор слънчогледът се развива бавно, питата се деформира, семената не са изхранени и добивът е нисък. За отстраняване дефицита на този елемент са подходящи за използване хелатни микроторове.
Потребността от сяра при слънчогледа е три пъти по-висока, отколкото при зърнено-житните култури, и достига 50% от потребността на рапицата. При нейния недостиг растежът и развитието на растенията са затормозени. На бедни на сяра почви препоръчително е внасянето на калиев сулфат.
Изключително важен за културата е и магнезият, тъй като неговият дефицит намалява относителното тегло на семената. Важно е също така да се обърне внимание на неговото съотношение с калия, защото двата елементи могат взаимно да препятстват усвояването си.

Цялата статия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

За повече земеделски новини може да ни последвате във Фейсбук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X