В свинекомплекса на Агротайм, Исперих, биосигурността е безкомпромисна

Системата за биосигурност в свинекомплекса на Агротайм, Исперих, е изградена безкомпромисно. За нея ни разказва  Йордан Атанасов, ветеринарен лекар в свинекомплекса на Агротайм в Исперих, и мениджър биосигурност

Биосигурността в комплекса е разделена на четири зони. Във всяка една зона има различна степен на биосигурност и достъп на материали и превозни средства. Черната зона за биосигурност е оградена с електропастир, който обикаля целия свинекомплекс. Целта е да се предотврати навлизането на диви животни в следващата зона на биосигурност.

На границата на всяка една зона има указателна табела, която посочва коя зона свършва и коя започва. В черната зона имат достъп личните превозни средства на работниците. Единственото превозно средство, което има достъп до следващите зони е   животновозът на стопанството. Неговата функция е да превозва животните до рампата между бяла и сива зони на свинекомплекса, където се осъществява товаренето на животни. На втората рампа става претоварването на животните от животновоза на Агротайм към камиона на клиентите.

На границата между черна и червена зона се осъществява първична дезинфекция между всички материали, които трябва да влязат в свинекомплекса. Това става посредством дезинфектант, видът му зависи от структурата на материала, който се внася. Тук се осъществява първата част от двустепенната дезинфекция на   животновоза.  Това е първото място, където се осъществява и дезинфекцията на работниците чрез седемстъпков модел на дезинфекция на ръцете. Целта е при всяка една стъпка да се покрият максимално мъртвите точки. Дезинфекцират се и ръцете, и краката.

Такава дезинфекция се осъществява на всяка една граница между различните зони. Докато се стигне до достъп с животните, работниците 8 пъти дезинфекцират ръцете и краката си. Преди достъпа с животните, също така има 4 пъти смяна на обувки, 3 пъти смяна на дрехи и 1 къпане.

 

„ Агротайм предприе драстични подобрения в биосигурността след 2018 г., обяснява Йордан Атанасов. –  Преди това нямаше такава голяма нужда от тези мерки, тъй като България беше свободна от АЧС. След 2018 г. бяхме принудени да предприемем мерки, за да предотвратим навлизането на АЧС в свинекомплекса. Факт е, че през 2019 г., когато 25 на сто от свиневъдството в България, бе унищожено от болестта, ние не пострадахме. Огромните инвестиции, които направихме в биосигурността ни се отплатиха. След 2022 г. Агротайм предприе депопулация и репопулация с животни с висок здравен статус. Затова освен от АЧС, вече внимаваме да не допускаме и други икономически важни заболявания по свинете“.

Следва червената зона за биосигурност. Познава се и по цвета на облеклото, което се носи в тази зона. Всички, които са влезли в тази зона, вече са се преоблекли, оставили са абсолютно всичките си лични принадлежности в предишната зона. Следва 700-метров участък, който служителите изминават пеша задължително всяка сутрин. Единствените превозни средства, които могат да преминава през този участък са бусът, с който се превозват стоките и животновоза.

На границата между червена и сива зона животновозът се дезинфекцира за втори път.  Тук се дезинфекцират отново и  материалите, които влизат в свинекомплекса. Това е втората от общо три дезинфекции на материалите, преди да стигнат до бяла зона. Всички критични точки за биосигурност в целия свинекомплекс са под 24-часов видеоконтрол.

На границата между червена и сива зона е вторият филтър, където работниците след дезинфекция на ръце и крака сменят обувките си с такива със сив цвят. Сивата зона е  последната преди бялата зона, където се намира най-голямата ценност – животните. Тук се прави последната дезинфекция, последвана от къпане във филтъра.

На границата между сива и бяла зона се намира и   контейнер за фумигация. В него  се извършва фумигация на материали, които поради структурата си не могат да се дезинфекцират по обичайния начин.

Извършва се и пълна дезинфекция на фуражовозите на Агротайм. Единственият им маршрут е от бяла зона в свинекомплекса до собствения фуражен завод на Агротайм, който се намира на 500 метра от фермата. Въпреки, че те никога не напускат този периметър, спазват всяка една стъпка за биосигурност, и на всички граници преминават старателна дезинфекция.

Последният филтър е на границата между сива и бяла зона. В него се осъществява къпането на персонала. Отново се спазват всички стъпки за дезинфекция. В кабините се осъществява контролирано къпане на всички служители преди да влязат в бялата зона. Правилата при къпане включват трикратно измиване с шампоан и трикратно измиване със сапун. След изпълняването на всички процедури, служителят преминава в бялата част и вече има достъп до животните в свинекомплекса

„ След всички тези процедури влизаме в бялата зона на свинекомплекса на Агротайм. До тук стигнахме след 8 пъти дезинфекция на ръце и крака, трикратна смяна на дрехите и 1 къпане, обобщава Йордан Атанасов, – Вече имаме достъп и до самите животни, защото сме сигурни, че сме направили всичко по силите ни, за да препятстваме навлизането на заразни патогени в свинекомплекса.

Стоките, които вече са влезли в тази зона също са дезинфекцирани трикратно. Фуражовозите са дезинфекцирани двукратно. Направили сме всичко възможно да възпрепятстваме навлизането на заболяванията в бяла зона и контакта им с животните. Тези заболявания биха били пагубни за производство като нашето. В момента имаме около 40 000 животни. Ако само едно животно се разболее от АЧС ще се наложи да се евтаназират всички животни“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X