Ставката по зелени директни плащания за Кампания 2022 г. е определена на 123,04 лева/ха

Със З А П О В Е Д № РД 09- 423 от 10. 04. 2023 г. на министъра на земеделието Явор Гечев е определен размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за Кампания 2022 г. Ставката възлиза на 123,04 лева на хектар.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Министерството на
земеделието.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X