Министрите на земеделието в ЕС споделят първите си опити със стратегическите планове по ОСП

Министрите на земеделието в Европейския съюз ще обсъдят стратегическите планове за първи път, откакто влезе в сила новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това ще стане на насроченото за 25 април заседание на Съвета по земеделие и рибарство на ЕС. По време на срещата земеделските министри ще имат възможност да споделят своя първи опит с изпълнението на съответните национални планове в местните условия, както и научените уроци досега, включително по отношение на това какво може да бъде допълнително подобрено, за да се улесни изпълнението на стратегическите планове. Това се казва в съобщение на пресслужбата на Съвета.

Председателството на Съвета предлага, дискусията да протече в рамките на следните два въпроса:

Въпрос 1: Какви са най-важните поуки, извлечени от въвеждането на стратегическите планове в държавите-членки?

Въпрос 2: Какво може да се направи, за да се улесни и подобри изпълнението на стратегическите планове в краткосрочен и дългосрочен план?

Въглеродно земеделие

Въз основа на информация от Комисията министрите ще обсъдят аспектите свързани със селскостопанския и горския сектор в Регламента за установяване на Европейска рамка за сертифициране на поглъщания на въглерод.

Възможностите на биоикономиката в контекста на съвременните предизвикателства

Съветът ще се стреми да одобри заключения относно възможностите, предоставяни от биоикономиката в контекста на настоящите предизвикателства, с акцент върху селските райони.

Пазарна ситуация, по-специално след нахлуването в Украйна

Въз основа на информацията, предоставена от Комисията и държавите-членки, Съветът ще направи равносметка на пазарната ситуация за хранително-вкусовата промишленост в ЕС, със специален акцент върху въздействието на войната в Украйна.

Средства за биологичен контрол

Комисията ще предостави информация за неотдавнашното си проучване относно употребата и бъдещия потенциал на агенти за биологичен контрол на безгръбначни в ЕС.

Платформа за стратегическите планове

Междувременно Европейската комисия публикува платформа, на която може да се види, какви цели е заложила всяка отделна държава в своя стратегически план и какви са резултатите, които съответната страна очаква да постигне. В подробности за всяка страна поотделно и за целия ЕС е описано какви дейности ще се подкрепят с евросредства на национално ниво, колко хектара са покрити от мерките на ОСП, до колко фермери е предвидено да достигнат евросредствата.

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X