Посочването на страна на произход върху етикета на храните става задължително в ЕС

Минималното плодово съдържание на конфитюрите се увеличава до 550 грама

Посочването на страна на произход върху етикета на храните ще стане задължително в Европейския съюз, след като бъдат приети най-новите предложения за промени, които Европейската комисия направи днес в областта на етикетирането. Институцията предложи да се преразгледат съществуващите пазарни стандарти за редица селскостопански хранителни продукти, като плодове и зеленчуци, плодови сокове и конфитюри, мед, птиче месо и яйца. Целта на промените е да се помогне на потребителите да правят по-информиран избор за по-здравословно хранене и да допринесат за намаляване на хранителните отпадъци.

Какво предлага Комисията:

  • Да се посочва страна/и на произход: задължително става, етикетът да съдържа по-ясна информация за произхода на меда, ядките и сушените плодове, узрелите банани, както и обработените и нарязани плодове и зеленчуци, като например пакетираните листа от салата. Държавата или страните на произход трябва да бъдат посочени на етикета също при блендовете или миксовете. Изброяването на страните на произход ще увеличи прозрачността за потребителите, според Европейската комисия. Също така следва да се насърчи производството на тези продукти в ЕС.
  • Кривите зеленчуци вече не са нежелани: предложените промени засягат хранителните отпадъци и отпадъците от опаковки. Например така наречените „грозни“ плодове и зеленчуци, които имат външни дефекти, но са подходящи за директна консумация, продавани на местно ниво и директно от производителите, ще бъдат освободени от спазването на пазарните стандарти. Пазарната им реализация в „свежо“ състояние може да предложи на потребителите повече възможности да купуват пресни плодове и зеленчуци на по-достъпни цени и да облагодетелства производителите, работещи в къси вериги на доставки. Някои продукти, увредени при природни бедствия или други извънредни обстоятелства, също могат да бъдат продавани, ако са безопасни за консумация.
  • По-лесна благотворителност: продуктите, предназначени за дарение, могат да бъдат освободени от основните изисквания за етикетиране. Това следва да намали бюрокрацията и да улесни ангажираността на операторите с благотворителни дарения.
  • Плодови сокове без добавена захар: при плодовите сокове ще бъде посочено, че са „без добавени захари“. Така ще става ясно, че за разлика от плодовите нектари, плодовите сокове по дефиниция не могат да съдържат добавени захари – характеристика, за която повечето потребители не знаят. Освен това, за да се отговори на нарастващото потребителско търсене на продукти с по-ниско захарно съдържание, на етикета на плодовия сок ще може да пише, че е „плодов сок с намалено съдържание на захар“. За допълнително опростяване и адаптиране към потребителските вкусове терминът „кокосова вода“ вече може да се използва заедно с „кокосов сок“.
  • Повече плодове в конфитюрите и мармаладите: минималното плодово съдържание на конфитюрите ще бъде увеличено от 350 грама на минимум 450 грама и на 550 грама за екстра качество на килограм готов продукт. Така на потребителите ще бъде предложен продукт с по-малко захарно съдържание и повече плодове, отколкото е в момента. Терминът „мармалад“, разрешен досега само за конфитюри от цитрусови плодове, ще бъде разрешен при всички конфитюри, за да се въведе възможност за коригиране на името на продукта към най-използваното на местно ниво.
  • Яйца: Слънчевите панели вече могат да се използват на открито за захранване с електричество на ферми със свободно отглеждане на кокошки. Това ще стимулира по-голямото предлагане на енергия от възобновяеми източници. Маркирането на яйцата също ще се извършва директно във фермата, което ще подобри проследимостта, според евроинституцията.

Следващи стъпки

Предложенията за промени при етикетирането на пресни плодове и зеленчуци, яйца и птиче месо са обхванати от делегирани актове и актове за изпълнение. Текстовете ще бъдат достъпни за обществена консултация в продължение на един месец. След това делегираните актове ще бъдат приети и изпратени на Европейския парламент и на Съвета, като двете институции ще имат на разположение два месеца, за да ги разгледат. Комисията ще ги публикува в края на тази процедура. Предложенията, обхващащи конфитюрите, мармаладите, плодовите сокове и меда, са включени в директиви и те ще следват обикновения съвместен законодателен процес от Европейския парламент и Съвета преди тяхното публикуване и влизане в сила.

Наред с това Комисията ще изпрати доклад до Европейския парламент и Съвета с цел, в близко бъдеще да бъдат приети нови пазарни стандарти за сайдера и крушовото вино, както и за етикетиране на произхода на варивата. Тези продукти понастоящем не са обхванати от никакви маркетингови стандарти в Регламента за общата организация на пазара.

Лилия Александрова

Снимка: ©European Union, 2023 Фотограф Lukasz Kobus, Source EC – Audiovisual Service

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X