Разнообразието от тревни смески обогатява почвата

Колкото повече треви са включени в пасището, толкова по-високи добиви се получават – този емпиричен факт получи научно обяснение

Отдавна се е смятало, че по-голямото количество видове фуражни растения в пасището позволяват да се получи по-голямо количество фураж. Едно ново изследване на учени от Университета в щата Пенсилвания за пръв път дава научно обяснение на това предположение.
Експериментите, показващи ефективност при отглеждане на няколко вида фуражни култури, силно се различават по продължителност. Поради това е било невъзможно точно да се определи как такава технология влияе на производителността на фуражите в дългосрочна перспектива. За да изяснят проблема, учени от Пенсилвания са изследвали в продължение на девет години пасища с много видове фуражни култури.
В експеримента са били включени осем пасища. Четири от тях били засети с ежова главица и бяла детелина. Останалите са били засети с различни съчетания от пет вида треви: ежова главица, бяла детелина, цикория, ливадна власатка и люцерна. Когато растенията достигали нужната височина, кравите били пускани в пасищата.
Учените събирали проби от фуражните треви до и след пускането на кравите, за да оценят добива и състава на тревите. Освен това те събирали почвени проби, за да установят състоянието на корените и да определят количеството на въглерода. Последният показател е важен, защото той позволява на почвата да задържа повече влага.
Както се и очаквало, с течение на времето част от тревата изчезвала от пасището, измествана от по-силните и агресивни видове. Въпреки това изчезването на видовете не означавало влошаване качеството на почвата и намаляване на добивите, както са предполагали учените, а напротив, подобрявало плодородието. По този начин смеските от пет треви се оказали по-ефективни за повишаване на добивите. Средно те давали с 31% повече фураж, отколкото пасищата с двукомпонентни тревни смески. Освен това 5-видовите смески позволявали в почвата да се натрупва по-голямо количество въглерод.
Впрочем този експеримент още не е приключил: учените ще го продължат още десет години, за да могат напълно да възпроизведат реалната ситуация в паищата. Съветът на учените е да се сеят по-голямо количество фуражни треви в пасищата, особено ако регионът е засушлив и почвите губят плодородието си.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X