Климатът в обора

Топлинният стрес, особено в разгара на лятото, може да се отрази негативно върху млечните крави. Правилният избор на вентилация има положителен ефект върху климата в обора.

Топлинен стрес в обора: това трябва задължително да се избегне. Особено в ниски и много широки обори въздухът трудно се проветрява. На помощ идват вентилаторите. Дори и в много високи пространства, в определени части, например пред стени, въздухът се задържа и така се натрупват топлина, влага и вредни газове.

Чрез вентилатори въздухът в оборите са раздвижва. При движението му с 1 до 2 м/с, между животните и телата им, се постига охлаждащ ефект или т.н. топлинно облекчение на млечните крави.

При избора на подходящи вентилатори трябва да се вземе предвид височината на обора и да се спазят енергийните изисквания. Аксиалните вентилатори с по-бавна скорост и диаметри от 1.20 до 1.50 м често се използват в местните обори и осигуряват икономично решение. В зависимост от големината тези вентилатори осигуряват въздушен поток от 30 000 до 50 000 кубически метра на час.

За относително свободни пространства като чакални или високи обори могат да се използват и вентилатори с вертикално действие. В зависимост от размера им (до 6,30 м в диаметър), те могат да осигурят движение на въздуха на повече от 200 000 кубически метра на час. Създаваният от тях въздушен поток се повлиява и от естественото движение на въздуха.

При температура от 18 до 20°C в оборите е необходимо да се включат уредите за вентилация. Така ще се избегне топлинния стрес при животните.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X