Атидже Алиева-Вели към Европейската комисия: нека не погубваме надеждите на нашите земеделци

По време на пленарен дебат с Комисията и шведското председателство на Съвета посветен на „Ролята на земеделските стопани за осигуряване на екологосъобразен преход и устойчив селскостопански сектор“, членовете на Европейския парламент подчертаха нуждата от подкрепа за фермерите в ЕС за адаптиране към по-екологосъобазни практики и гарантиране на достъпа до храни в Европа, на фона на последиците от пандемията от COVID-19, затрудненията свързани с войната в Украйна, и ръста на цените.
В своето обръщение, комисар Марейд Макгинес, представяйки позицията на ЕК, изтъкна ролята на селскостопанския сектор – „нашите земеделски стопани и производители на храни са абсолютно необходими за осигуряването на устойчив селскостопански сектор. Земеделските стопани са в уникална позиция, тъй като управляват природни ресурси, от които зависи тяхното препитание и са сред първите, които усещат последиците от кризата с климата и биоразнообразието. Предизвикателството, пред което сме изправени, е как да се справим с аспектите на устойчивостта на хранителната система и да подкрепим земеделските стопани в зеления преход, да изградим устойчивост и да осигурим трайна продоволствена сигурност, а именно това е и целта на Европейската зелена сделка.“
„Земеделците изразиха готовност да бъдат част от зеления преход, но последните законодателни предложения на Комисията, ограниченото финансиране, високата инфлация, наслагващите се кризи, настройват все по-песимистично земеделците; нараства опасният тренд на анти-европейски настроения сред земеделската общност.“, подчерта евродепутатът от ДПС/Обнови Европа, Атидже Алиева-Вели.
„Въпросът е екзистенциален. Да бъде или да не бъде? Ще имаме ли успешен Зелен преход с европейско земеделие, производство на храни, достойни доходи за земеделците и продоволствена сигурност на Европа, или зелените амбиции ще изоставят европейското земеделие и ще създадем нови зависимости? За чиста храна, чист въздух, чиста вода са нужни реалистично изпълними цели и адекватно финансиране.
Земеделието е призвание, земеделието е начин на живот, професия на надеждата. Нека работим разумно и отговорно и да не погубваме надеждите на нашите земеделци.“, призова в дебата евродепутатът.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X