Колорадският бръмбар вреди не само по картофите

Освен по картофите, колорадският бръмбар вреди също и по патладжана и доматите, които са от същото семейство. Развива 1-3 поколения годишно. Вредят възрастните и ларвите, които напълно изгризват листата на растенията. Младите ларви нагризват неравномерно листата, а по-късно се придвижват бързо към връхната част на растението и унищожават целия храст.

Химичната борба с колорадския бръмбар се провежда основно чрез третиране срещу ларвите от първите две възрасти при плътност 15 ларви на растение или 20% повреди по листата.

Възрастните индивиди, яйцата и ларвите от последните възрасти са по-слабо чувствителни към препаратите за растителна защита. Колорадският бръмбар лесно изгражда устойчивост спрямо инсектицидите. В нашата страна е установена резистентност спрямо някои пиретроиди. За предотвратяване развитието на устойчивост се препоръчва редуване на инсектициди от различни химични групи.

При биологичното производство на картофи, патладжан и домати се препоръчва използването на биоинсектициди. При това направление на производство особено ефикасни за борба с колорадския бръмбар са и някои растителни екстракти или отвари: Teucriumlamifolium- 0,1%, Urticadioica (коприва) – 0,1%, Daturastramonium(татул) – 0,1% и др.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X