КАМПАНИЯ 2023: 815 кандидати са подали заявления и очертали 100 000 хектара земя

Срокът би могъл да се удължи, но това ще измести други важни срокове, каза министър Явор Гечев пред депутатите в земеделската комисия на парламента

Стратегическият план ще бъде променян след 5 юни, тогава ще има Мониторингов комитет

Сто хиляди хектара обработваема земя са очертали 815 кандидати – земеделски производители,  до вчера – 17 май. Това заяви пред депутатите в земеделската комисия на парламента служебният аграрен министър Явор Гечев. Според него целият административен капацитет на ДФЗ е мобилизиран, но фермерите трябва да знаят, че когато се затворят всички заявления тогава ще стане действителното приключване. Така че

все още няма бутон за затваряне, който търсят

Също е полезно да знаят, че когато даден парцел се заяви от земеделския производител, тогава ще бъде определен и наклонът на терена, за което мнозина са задали въпроси. Гечев призна, че по отношение на наклоните все още нямаме цялостен модел за цялата територия на държавата.

Стана ясно още, че задължителните земеделски стандарти ДЗЕС са тези, които създават най-много проблеми на фермерите, за да покрият критериите. Повечето от тях задават най-много въпроси каква санкция ще получат, като не могат да изпълнят ДЗЕС 6. Защото, ако го изпълнят, ще фалират.

По него изпълнението е наистина проблемно, призна министърът, но допълни, че предложенията от държавите  за промяна не се приемат от ЕК, която много държи екологичните изисквания да бъдат спазвани. Така че много от зелените параметри трудно ще можем да ги изпълним, смята Гечев.

Все пак по тях се набирала критична маса в ЕС,  която претендира и смята, че в крайна сметка ЕК може би ще прояви разбиране в един момент.

За нашите фермери сред екологичните мерки, които са трудни за изпълнение са и горските територии, които не могат да се използват за ландшафтна инфраструктура. За нея

има пари, но няма да бъдат усвоени, защото ландшафтните елементи са горски територии

И по други от задължителните стандарти земеделските производители задавали много въпроси, защото доста неща все още не са им ясни. Но след дни наръчникът на аграрното министерство ще е готов, заявяват от там и в него ще се постараят да направят всички възможни пояснения.

Стратегическият план ще бъде променен

Стана ясно от министър Гечев, че това ще стартира на 5 юни, когато ще има Мониторингов комитет на плана и ще бъде отворен прозорец за допълнителни предложения.

Между другото досега почти всички държави в ЕС са заявили, че имат проблем с екологичните мерки и изисквания и в ЕС също върви дебат по трудните критерии за изпълнение, особено по линия на „От фермата до трапезата“.

Заповедта за стандартите ще бъде публикувана другата седмица, съобщи министър Гечев в отговор на много зададени въпроси.

Срокът за подаване на заявленията би могъл да се удължи, но това ще измести други важни срокове, каза министър Явор Гечев пред депутатите в земеделската комисия на парламента.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X