Биологичен контрол над неприятелите – тенденция с голяма ефективност

Има ли биологичен контрол над вредителите? Да и някои варианти са много по-ефективни и трайни решения за проблема с редица неприятели в полето, градината или оранжерията. Това е така, защото комплексното или специализирано действие не предизвиква резистентност, няма остатъчни количества и опазва околната среда.

Интегрираното управление на вредителите включва използването на комбинация от стратегии за безопасно и икономично намаляване на популациите им. Тези стратегии включват разумно използване на пестициди и културни практики, като сеитбообръщение, обработка на почвата, време за засаждане или прибиране на реколтата, засаждане на култури-капани, контрол на санитарните условия и използване на естествени врагове.

Биологичният контрол на вредителите включва човешки действия и често се постига чрез използването на полезни насекоми, които са естествени врагове на вредителя. Биологичният контрол е комбинация от действия и естествен контрол на вредителите от техните естествени врагове. Освен това включват устойчивост на растения гостоприемници на вредителите, както и разумното използване на пестициди. Много видове биологични инсектициди са селектирани така, че да вредят на неприятелите, но по никакъв начин не засягат полезните насекоми.

Три фактора на биологичния контрол:

 • хищници;
 • паразити;
 • патогени.

Всеки от тези контролни агенти е естествен враг, който може да се използва за намаляване, забавяне или предотвратяване на нашествия от вредители.

Естествените врагове могат да бъдат въведени след установяването на вредителя. Когато унищожаването на даден вредител е невъзможно или не е икономически осъществимо, могат да се използват хищници или патогени за забавяне на разпространението на вредителя. Предотвратяването на предвидим неприятел чрез освобождаване на естествени врагове в началото на сезона рядко дава резултат поради времето, което е необходимо на популациите от полезни насекоми да се увеличат достатъчно.

За постигането на ефективен биологичен контрол, трябва да се знае какъв вредител се опитваме да контролираме и какви са неговите естествени врагове.

Хищници и паразити.

Насекомите-хищници активно ловуват и се хранят с други насекоми, често плячка на много видове. Паразитните насекоми снасят яйцата си върху или в тялото на някои други насекоми, а малките се хранят и често унищожават своите гостоприемници. Не всички хищни или паразитни насекоми са полезни; някои убиват естествените врагове на вредителите, вместо самите вредители, така че не трябва да забравяме правилно да се идентифицира дадено насекомо като полезно, преди да работим за увеличаване на популацията му.

Популациите от полезни насекоми могат да бъдат увеличени чрез опазване, увеличаване или внасяне. Опазването на естествените врагове на даден вредител често изисква промяна в производствените практики или прилагането на пестициди, за да не се навреди на полезните видове. Увеличаването включва добавяне на естествени врагове към района, обикновено чрез закупуването или отглеждането им. Тази стратегия работи само ако практиката допринася за общата смърт на целевия вредител, вместо да замества съществуващите причини за смъртта.

Внасянето е класическата стратегия за биологичен контрол. Много вредители са екзотични – тоест те са били пренесени в регион, който не е местен, обикновено случайно. Внасянето на нови видове, трябва да включва задълбочени проучвания за естествени гостоприемници и етап на карантина, за да се гарантира, че внасянето на тези естествени врагове в района няма да причини допълнителни проблеми.

Патогени.

Някои бактерии, вируси, гъбички, протозои и нематоди са полезни патогени. Много от тези патогени са форма на естествен контрол, тъй като те могат драстично да намалят популацията на вредителя в природата:

 • Бактерии и вируси.

Вирусите обикновено причиняват огнища на болести и срив на популацията на гъсениците. Няколко базирани на вируси биопестициди се предлагат в търговската мрежа, а тенденцията предполага широко приложение в Европа и САЩ. Тези продукти включват вируси, които заразяват неприятелите в етап гъсенница от тяхното развитие, като по този начин намаляват тяхната популация. Токсините на Bacillus thuringiensis (Bt) действат, като развиват кристални протеини в червата на насекомите, които спират да се хранят, а това води бързо до смърт. Налични са видове, които убиват ларвите на вредителите –  B. israelensis и B. sphaericus  и B. popilliae и B. lentimorbus.

 • Гъби с контактно действие.

Инсект-патогенните гъби често причиняват огнища на болести в популациите на насекоми и все повече набират скорост като биопестициди. Една от причините за трудност при широкото им разпространение в търговската мрежа е, че производството на вирулентни щамове, които поддържат жизнеспособност в затворени съдове, дълго време е трудно. Друг фактор е и че ефективността на продуктите, прилагани на полето, е тясно свързана с времето и микрообитанието в почвата.

Ето и няколко вида гъби с контактно действие, които заразяват и убиват неприятелите:

Metarhizium anisopliae заразява широк спектър от гостоприемници, включително царевични червеи, бели личинки и коренови дългоносици; Beauveria bassiana убива европейския царевичен пробивач и колорадския бръмбар, както и почвени неприятели с хитинова обвивка като телени червеи и хоботници; Entomophthora muscae (и E. grylli и други) – гъбата спорулира от мъртви или заразени възрастни мухи и унищожава редица видове насекоми.

 • Микроспоридии.

Микроспоридията е паразитна гъба. Важен пример за Средния Запад е Nosema pyrausta, патоген на европейския царевичен хоботник. Въпреки че микроспоридиите могат да убият своите гостоприемници директно, инфекциите често не причиняват бърза смърт. Заразените индивиди се развиват по-бавно и са по-малки, а заразените женски снасят по-малко яйца, много от които се заразяват и умират преди да се развият. N. pyrausta, причинява периодични сривове в популациите на европейският царевичен хоботник. Единствената микроспория, която е комерсиализирана като биопестицид, е Nosema locustae, вид, който напада скакалци.

Насекомо-паразитни нематоди

Нематодите, които са култивирани за продажба като биопестициди, включват видове от родовете Steinernema и Heterorhabditis . Те навлизат в тялото на насекомото през устата, ануса или спиралите и се придвижват в телесната кухина, където освобождават симбиотични бактерии ( вид Xenorhabdus или Photorhabdus ), които се размножават в насекомото гостоприемник. Инфекцията от тези бактерии е това, което убива гостоприемника вредител. Нематодите се хранят с бактериите, завършват своето развитие и се възпроизвеждат, давайки хиляди потомства, които след това търсят друг гостоприемник.

Нематодите могат да бъдат ефективни срещу почвени насекоми, особено в условия, където може да се използва напояване за поддържане на влажността на почвата.

Ето и няколко важни стъпки за опазване на полезните насекоми

 • Разпознаване на полезните насекоми.
 • Минимизиране прилагането на инсектициди.
 • Използване на селективни (микробни) инсектициди или селективно третиране.
 • Поддържане почвените покрития и растителните остатъци.
 • Осигуряване източници на цветен прашец и нектар или изкуствени храни.

Развитието на науката може да бъде в полза на земеделеца.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X